Klima- og miljøminister Espen Barth Eide (Ap) innrømmer mandag kveld overfor Dagens Næringsliv at regjeringen leverer mindre CO2-kutt enn i Solberg-regjeringens forslag til budsjett.

– Ja, hvis du sammenligner med det budsjettet hun la fram, så er vi ærligere på at det er litt mindre. Men det er bedre enn det hun leverte. Så hvis du sammenligner reelt med 2021, så er den en forbedring, sier han.

Ifølge DN vil budsjettet føre til 1,5 til 2 millioner tonn mer utslipp av CO2 enn hvis Solberg-regjeringens forslag hadde blitt stående.

Dette får SV til å reagere

Det er særlig forslaget om å skjerme bensin og diesel fra økt CO2-avgift som får SV til å reagere.

I budsjettforslaget går Ap og Sp inn for å nulle ut en stor del av avgiftsøkningen for bensin og diesel ved å kutte i veibruksavgiften og trafikkforsikringsavgiften.

– Det innebærer en tydelig svekkelse av klimapolitikken. Det er selvfølgelig ikke noe vi kan være med på, sier Kaski til NTB.

Hun varsler nå tøffe budsjettforhandlinger i Stortinget.

– Vi må ha et budsjett som forsterker klimapolitikken, og som kutter mer utslipp enn det Solberg-regjeringen la opp til.

Svekket effekt

I budsjettforslaget bekreftes det at forslaget om kutt i veibruksavgiften vil svekke budsjettets klimaeffekt.

Totalt sett anslås det at utslippskuttene vil bli redusert med 1,5–2,0 millioner tonn CO2 fram mot 2030 hvis regjeringen fortsetter å kompensere for økt CO2-avgift i samme grad.

– Det vil gjøre det vanskeligere å nå klimamålene, ikke enklere, sier Venstre-nestleder Sveinung Rotevatn til NTB.

Han mener budsjettforslaget passer dårlig med den profilen hans etterfølger som klima- og miljøminister, Espen Barth Eide (Ap), har forsøkt å fronte på klimatoppmøtet COP26 i Glasgow.

– Eide kan ikke stå i Glasgow og snakke om grønn omstilling og at verden må gjøre mer, samtidig som Trygve Slagsvold Vedum står på Stortingets talerstol og gjør det motsatte, sier Rotevatn.

– Dette lover veldig dårlig for klimainnsatsen de neste fire årene, sier han.

Støre: – Kraftige klimagrep

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) sier til NTB at regjeringen ikke har regnet tonn for tonn på hvor store klimakutt budsjettendringene vil gi.

Han avviser likevel at de har lagt fram et dårlig klimabudsjett.

– Jeg mener at vi tar kraftige grep for klima, sier Støre.

Det samme sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

– Hvis du ser på alle tiltakene i budsjettet, er det en rekke gode tiltak. Vi legger opp til en klar plan for hvordan vi skal redusere klimagassutslippene med 55 prosent innen 2030, sier Vedum.

– Har dere noe å gi SV på dette i de kommende forhandlingene?

– Nå skal vi snakke med SV direkte. Vi har lagt fram et opplegg vi mener er best. Vi er opptatt av at klimapolitikken må slå ut på en måte som oppleves rettferdig for folk, svarer Vedum.

SV regner med gjennomslag

SV får nå en sentral rolle i å sikre mindretallsregjeringen flertall for budsjettet i Stortinget. På spørsmål om hun ser lysere eller mørkere på mulighetene for å oppnå enighet etter at regjeringens forslag er lagt fram, svarer Kaski:

– Det er et budsjett som bærer preg av at det er Ap og Sp som har lagt det fram. De tar ikke de store nødvendige grepene som kreves for å omstille Norge, men det er som forventet. Vi vil gå inn i forhandlingene med vårt alternative budsjett.

Kaski legger til at hun regner med at Ap og Sp ønsker flertall, og at de dermed skjønner at de må komme SVs prioriteringer i møte.

– Budsjettet må gå mye lenger på områder som ulikhet, klima og velferd, fastslår hun.