Tidligere har det vært søkelys på at personer som tjenestegjør for Sivilforsvaret i mange sammenhenger taper penger fordi de tar fri fra jobb, men ikke får kompensert den samme summen gjennom Sivilforsvaret.

Regjeringen foreslår i neste statsbudsjett å bevilge 9,4 millioner kroner til en ny godgjøringsordning som sikrer at sivilforsvarstjenesten ikke skal bli en betydelig økonomisk belastning for den enkelte.

Kompensasjonen skal gjelde personell som:

  • Deltar i opplæring.
  • Deltar på øvelser.
  • Deltar i øvrig innsats for Sivilforsvaret.

- Mange på befal

- Man skal ikke tape penger på å gjøre en plikttjeneste for samfunnet. Mange som tjenestegjør i Sivilforsvaret har ikke fått kompensert lønnen for sin vanlige jobb tilstrekkelig, sier justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) til Nettavisen.

Dette rydder vi nå opp i. derfor bevilger regjeringen penger til en ny og enklere godtgjøringsordning for Sivilforsvaret i statsbudsjettet for neste år.

- Sivilforsvaret har hatt utfordringer med at tjenestepliktige søker fritak fordi det går utover privatøkonomien deres. Det har også ført til at det er mangel på befal. Med det nye forslaget vil de få kompensert en vanlig inntekt i sin helhet. På sikt vil dette gi oss et mer slagkraftig sivilforsvar.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Kan få bot på 15.000

Den nye ordningen kompenserer personell med inntil 6G, som tilsvarer en inntekt på 561.804 kroner (1G tilsvarer 93.634 kroner per 06.10.17).

I løpet av forrige stortingsperiode bevilget regjeringen 30 millioner kroner til nytt utstyr til Sivilforsvaret, ifølge Amundsen.

- Når vi nå tar tak i godtgjøringsordningen er det nok et eksempel på at denne regjeringen tar beredskap på alvor, sier han.

Alle som tjenestegjør i Sivilforsvaret har krav på økonomisk kompensasjon. Personer som innkalles plikter å møte opp.

Det kan søkes om fritak, men ved ulovlig fravær risikerer personell bøter på inntil 15.000 kroner.