Busch vil behandle Treholt-saken

Riksadvokat Tor-Aksel Busch meiner at han er habil - 21 år etter at han fikk Arne Treholt dømt til 20 års fengsel.

Dette går frem av et brev Busch har sendt til Justistdepartementet. Riksadvokaten overlater habilitetsspørsmålet til departementet, men han har selv klare oppfatninger av saken.

Busch sier i brevet at å konkludere med inhabilitet «vil innebære at den som er utsatt for straffeforfølging, eventuelt media, i betydelig grad kan øve innflytelse på hvem innen politi og påtalemyndigheten som behandler en sak. Slik kan det ikke være», skriv Busch.

Tidligere har førstestatsadvokaten i Oslo, Lasse Qvigstad, konkludert med at heller ikke han er inhabil i Treholt-saken. Qvigstad og Busch delte aktoratet i saken mot Treholt våren 1985.

Eivind Smith, som er professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, sier at både Busch og Qvigstad bør vike sete i denne saka.

– En som selv har vært aktor i en sak det knytter seg så mange spørsmål til, bør i dag ikke har noe med saken å gjøre, sier Smith til Bergens Tidende.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.