Innvandrings- og integreringsministeren mener at menneskerettighetene må vike for å trygge befolkningen. Hun varsler samtidig at Frp ønsker å øke bruken av lukkede mottak, i første omgang når det gjelder dem som ikke har avklart identiteten og dem som skal sendes ut etter avslag på asylsøknaden.

Listhaugs uttalelse har vakt sterke reaksjoner, og nå konstaterer preses i Bispemøtet, tidligere biskop i Borg, Helga Haugland Byfuglien, i en uttalelse at «en statsråd med ansvar for noen av de svakest stilte menneskene i det norske samfunn, flyktninger og asylsøkere, er villig til å fravike Norges forpliktelser i Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen».

- Mistenkeliggjøring

Byfuglien mener at respekten for menneskerettighetene må fastholdes.

– Menneskerettighetene er en av bærebjelkene i Grunnlovens verdigrunnlag. Jeg mener at forslaget om kollektiv internering av enkelte grupper er svært urovekkende. Det er ikke nok å forklare utspillet med at det er valgkamp. Dette kan oppfattes som en mistenkeliggjøring av asylsøkere generelt, og kan gi inntrykk av at de representerer en trussel mot vår trygghet, sier Byfuglien.

Hun understreker at alle mennesker, uavhengig av om de venter på behandling av søknad eller har fått avslag, har krav på å bli behandlet individuelt og med respekt. Hun mener at forslaget om å skyve på grensene for menneskerettighetene kan sette vår humanitet på prøve.

Lyktestolper

– Menneskerettighetene er lyktestolper som viser vei når vi befinner oss i krevende situasjoner. Erklæringen og konvensjonene ble til i kjølvannet av den andre verdenskrig, en konflikt som viste oss hvilke grusomheter vi mennesker er i stand til å gjøre mot hverandre, sier hun.

Mens statsminister Erna Solberg (H) forsvarer Frps rett til å utfordre menneskerettighetene i sitt partiprogram og under valgkampen, er det flere andre politikere som reagerer.

KrFs partileder Knut Arild Hareide mener at uttalelsen er historisk og problematisk, og at Solberg har et problem når en statsråd med fagansvar bryter med regjeringens politikk.

Ap-nestleder Trond Giske er kritisk til at innvandringsministeren blander asylsøkerproblematikken sammen med spørsmålet om terrorbekjempelse, mens Listhaugs regjeringskollega, utenriksminister Børge Brende (H), har nøyd seg med å si at det ikke er aktuell politikk for regjeringen å fravike menneskerettighetene.

Har du sett denne populære videoen?