Stortingets omstridte byggeprosjekt har sprukket med ytterligere 500 millioner kroner, og flere partier mener tilliten til stortingspresident Olemic Thommessen nå er svært tynnslitt etter skandalen.

– Det er klart at han er i en veldig vanskelig situasjon siden han er den fremste tillitsvalgte på Stortinget, og så er det mistanke om at han kan ha holdt tilbake informasjon for de andre folkevalgte, sier valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning til Nettavisen.

Les også: Tidligere direktør trekker uttalelser i byggesaken på Stortinget

– Han er avhengig av tillit

Stortingsrepresentant Per Olaf Lundteigen (Sp) er en av dem som har vært tydelig på at han mener Thommessen må gå av som stortingspresident, og flere partier avventer hans forklaring i finanskomiteen på Stortinget onsdag morgen, før de konkluderer.

– Det er klart at en person i en sånn stilling er avhengig av tillit. Så det hadde ikke vært overraskende om han hadde mistet den tilliten. I tillegg er det bruken av penger som fremstår veldig alvorlig, at skattebetalernes penger brukes slik og fremstår som sløseri, sier Bergh.

Les også: Dette må til for å fjerne stortingspresidenten

Han mener Thommesen nå bryter med det som har vært tradisjonen.

– Det bryter litt med den rollen han har, at han skal være litt hevet over politikken. Det er tradisjon for at det er en mer samlende kandidat som utøver den rollen. De utøver den rollen som alle kan være enig i, selv om presidenten tilhører et parti, og som ikke skaper konflikt, sier han, og påpeker:

– Nå har det blitt det motsatte. Så den samlende rollen som stortingspresidenten skal ha, ser han ikke ut til å fylle nå.

Gunnar Stavrum: Disse tre har hovedansvar for Stortingets milliardtap

– KrF kan spille viktig rolle

Som Nettavisen skrev mandag, kan et mindretall på Stortinget kreve nyvalg av en stortingspresident.

– Det er regler i forretningsordenen på Stortinget om at et mindretall kan kreve nyvalg, og det er det som nå trolig diskuteres, sa professor i offentlig rett ved Universitetet i Oslo, Eivind Smith, til Nettavisen.

I Stortinget forretningsorden paragraf 6, står det:

«Dersom minst en femtedel av representantene sender skriftlig krav til presidenten om nytt valg av Stortingets president eller en visepresident, skal Stortinget foreta slikt valg.»

Dermed holder det at 34 av de 169 stortingsrepresentantene kreve et nyvalg, men man er da avhengig av et flertall for å få ham kastet.

– KrF kan spille en viktig rolle her, siden de sitter i en vippeposisjon. De rødgrønne partiene pluss KrF er da nok til å vippe flertallet, sier Bergh.

Tirsdag ble det også kjent at det diskuteres innad i Høyre om Thommessens kan fortsette i sin rolle.

Les også: Høyre-kilder til VG: Thommessen kan være ferdig som stortingspresident

– Bare sløser med skattepenger

– Hvordan tror du byggesaken oppleves av folk flest?

– Jeg tror den oppleves som veldig negativ. Den styrker politikerforakten. Alle de negative klisjéene om politikere som bare sløser med skattepengene blir styrket av denne saken, sier valgforskeren.

Onsdag morgen klokken 08.30 møter Thommessen i finanskomiteen på Stortinget for å forklare seg om byggeoverskridelsene. Der vil også de parlamentariske lederne være til stede.

Selv sa Thommessen mandag at han ikke vil gå av som stortingspresident, men heller ta ansvar ved å bli sittende.

– Hva skal til for å skape ro i saken?

– Det er at saken blir borte. Det kan skje ved at stortingspresidenten går av, og hvis han ikke går av må man bli ferdig med byggesaken på en best mulig måte – og å gå videre, sier Bergh.


Allerede i 2016 fikk Stortingets byggeprosjekt Sløseriprisen, som deles ut av Nettavisen i samarbeid med Skattebetalerforeningen.

Les også: Her er prisen Stortinget ikke vil motta