Han har saksøkt staten for urettmessig straffeforfølgelse og krever erstatning for tapet han er påført som følge av straffeforfølgelsen.

Han krever ikke oppreisningserstatning, men erstatning for tapt inntekt. Det er advokat John Christian Elden som skal være Langemyhrs prosessfullmektig. I stevningen går det fram at beløpet bør fastsettes etter rettens skjønn.

Statens påstand går ut på at Justis- og beredskapsdepartementet frifinnes, i tillegg til at de blir tilkjent sakens omkostninger.

Fra å drive et stort suksessrikt byggefirma mistet Langemyhr 70 prosent av omsetningen etter at han i 2008 ble anmeldt for bedrageri av Oslo kommune. Han ble tiltalt, men senere frikjent for bedrageriposten som var knyttet til byggingen av Omsorgsbygg på Økern.

Han ble derimot dømt for brudd på arbeidsmiljøloven. I en erstatningssak mot Oslo kommune i 2013 ble han tilkjent til sammen 20 millioner kroner, hvorav drøyt en million kroner var erstatning og resten av beløpet var knyttet til restoppgjør som ble holdt tilbake i påvente av utfallet av saken.

Langemyhrs selskap fortsatte virksomheten, men med en årlig omsetning på om lag 30 millioner mot rundt 100 millioner kroner før anmeldelsen. Siden 2009 har selskapet stort sett gått med underskudd.

(©NTB)