Byrådet i Oslo trapper opp innsatsen for å forebygge ungdomskriminalitet og setter inn strakstiltak i utsatte bydeler. I revidert budsjett settes det av 49 millioner kroner for å styrke det forebyggende arbeidet blant unge i hovedstaden.

Les også: Kritiserer utsiktstårn til 24 millioner på Oslo øst

I en pressemelding fra byrådet peker byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på at ungdomskriminaliteten har økt noe og at antallet unge gjengangere stiger.

- Kriminalitetsbekjempelse er en politioppgave, men disse ungdommene er i kontakt med kommunen på flere nivå. Jeg er glad for at politiet nå har økt tilstedeværelsen i de utsatte bydelene. Nå styrker også byrådet forebyggingsarbeidet med oppfølging av unge gjengangere og utsatt ungdom med 15 millioner kroner. Den viktigste forebyggingsjobben gjør de ulike aktørene i bydelene, på skoler, i oppfølgingstjenester og i samarbeid med politiet, kriminalomsorgen og foreldre. Vi må sørge for at stafettpinnen ikke slippes før en annen holder i den, sier Johansen ifølge pressemeldingen.

Revidert budsjett ble presentert onsdag.

Noe av innsatsen settes inn allerede i sommer for å fange opp unge som verken har skole, jobb eller fritidstilbud.

- Vi setter av ytterligere 16 millioner kroner for å få på plass flere sommerjobber, vi skal ha meråpent fritidstilbud og vi skal sørge for at Utekontakter i bydelene er ute. Bibliotekene vil ha flere aktiviteter enn tidligere somre og Oslo Idrettskrets stiller opp med ekstra tilbud. På lange, lyse kvelder må vi sørge for at ungene har et alternativ til å reke gatelangs, sier Johansen.

Andre tiltak er 10 millioner kroner til opprusting av fritidsklubber og 8 millioner kroner til utvalgte ungdomsskoler.

Les også: Raymond Johansen kan kalles inn til høring om ungdomsproblemer i Oslo øst