– Det har over tid vært krevende å drive godstrafikk på jernbane lønnsomt og effektivt, sier administrerende direktør Erik Røhne til Dagsavisen.

– Vårt tilbud påvirkes også av infrastrukturen, med både planlagte og ikke planlagte avvik, noe som igjen påvirker våre leveranser og kundenes tillit til at vi kan levere et godt tilbud, tilføyer han.

Ifølge nestleder Erik Larsson i Norsk Lokomotivforbund vil kuttene til CargoNet innebære at godstrafikken på jernbane reduseres med opptil 20 prosent.

– Det er uttalt i mange festtaler at man skal overføre mer gods fra vei til bane, men det er det motsatte som skjer, konstaterer han.

I fjor avlastet CargoNet norske veier for cirka 177.000 lange trailerturer, noe som tilsvarer om lag 700 trailere hver dag, ifølge CargoNets egne beregninger.

Saken ble først omtalt i Fri Fagbevelgelse.

CargoNet – som er heleid av NSB – har lenge slitt med lønnsomheten. I fjor fikk de et underskudd på 49 millioner kroner – selv om driftsinntektene økte.

– Det sier seg selv at man ikke kan drive med tap over flere år. CargoNet er avhengig av å tjene penger. Vi skjønner at noe måtte gjøres, sier Kåre Wikdahl, leder av Cargo-landsrådet i Norges Jernbaneforbund, til Fri Fagbevelgelse.

(©NTB)