Det rødgrønne Oslo-byrådet girer opp byggingen av sykkelveinettet i hovedstaden. Målet i den ambisiøse sykkelplanen, er å nesten tredoble antall sykkelveier i årene som kommer, til en total prislapp på over 13 milliarder kroner.

Den enorme kostnaden får Frps gruppeleder i Oslo bystyre, Carl I. Hagen, til å reagere. Han mener planene nå må stoppes.

- Sykkelplanene er alt for omfattende, og bygger på drømmeri og en sløsing uten grenser, sier Hagen til Nettavisen.

Har du et tips om sykkelplanene? Kontakt Nettavisens journalist.

Les også: Tredobler utbygging: Slik blir sykkel-Oslo i fremtiden

- Helt meningsløst

Ifølge planen, som Nettavisen tidligere har omtalt, skal totalt 530 kilometer med veier bli tilrettelagt for syklister i Oslo.

Kommunen forutsetter at staten dekker om lag to av milliardene det koster, slik at kommunens andel blir på 11,2 milliarder, men beløpet er likevel hinsides, mener Hagen.

- Det er helt meningsløst å bruke 11.000 millioner kroner (11 milliarder) på enda bedre sykkelveier, når vi har store utfordringer i helsevesenet vårt og i eldreomsorgen, sier han oppgitt.

De fem første av de 13,5 milliardene, skal brukes i første del av planperioden, som går fra 2015-2025. Utbygging av det resterende sykkelnettet er anslått å koste 8,5 milliarder kroner.

Les også: Slik vil byrådet forandre Oslo

- 270.000 per syklist

Selv mener Hagen at det er holder at kommunen setter av 200 millioner kroner til sykkelveier i årene som kommer.

- De andre pengene setter vi av på et eldreomsorgsfond, for å finansiere bygging av sykehjem for å møte eldrebølgen som starter i 2025. Vi prioriterer eldreomsorg først, og da må vi snakke om pengene, så vi har råd til å bygge alle sykehjemsplassene, sier han, som også har regnet på hvor mye sykkelplanene vil koste per syklist.

Dersom 50.000 sykler, vil det ifølge hans beregninger koste 270.000 per syklist (ut fra totalsummen på 13,5 milliarder). Dersom 100.000 personer sykler, blir beløpet per person 135.000 kroner.

Les også: Politiet reagerer på Oslo-byrådets nye kjøremønster

- For dumt å tro på

I sykkelstrategien, som alle partier unntatt Frp nå står bak, er målet at 16 prosent av alle reiser i Oslo skal foregå med sykkel innen 2025. Men det sittende byrådet har i sin byrådserklæring oppjustert målet til 25 prosent.

Hagen mener imidlertid at målet er helt urealistisk.

- Det er blitt mye bra sykkelveier, og det er fint at folk sykler. Men det å gå rundt å drømme om at 25 prosent av alle reiser skal foregå på sykkel, er det for dumt at voksne mennesker skal tro på, sier han.

Han mener særlig årets snørike vinter, er et bevis på at det ikke vil skje.

- Selv de største sykkelentusiastene i byrådspartiene aksepterer at bysykkelordningen slukkes om vinteren. Hvis man mener at man skal sykle på vinteren, er det jo meningsløst å stenge ordningen om vinteren, sier Hagen, og påpeker:

- Hvis man tenker at 25 prosent skal sykle i året, må minst 40 prosent gjøre det om sommeren. Men det er en utopi å tro at veldig mange flere vil sykle fram og tilbake til jobb, til butikken og med barna til barnehagen. Bilen og bussen er et gode og vil bli brukt, sier han.

Les også: Fjerner 767 p-plasser: Oslo-byrådet får kritikk

- Velgerne må informeres

- Men dere må jo få flere partier til å snu for å få flertall for å få stoppet planene?

- Nei, det er velgerne som må informeres. Jeg tror de får litt sjokk om de hører at det skal brukes 11.000 millioner på sykkelveier som nesten ikke blir brukt, sier Hagen, og legger til:

- Alle de andre partiene er jo med, det er bare Frp som er mot. De bare automatisk aksepterer en plan som ligger der, hevder han.

- Sykler du mye selv?

- Jeg sykler en del i Spania, og så er det en stund siden jeg har syklet her hjemme. For 15 år siden syklet jeg en del til jobb. Det er ikke noe negativt å sykle, men vi må holde oss på jorda, sier Hagen.

Ifølge sykkelplanen, «Oslo sykkelstrategi 2015-2025», er to av tre sykliser menn. Der kommer det også fram at andelen sykkelreiser økte fra seks til åtte prosent i løpet av forrige strategiperiode (2005-2015).

Fjerner 700 p-plasser: Her ruller de inn til egen, gratis parkering:

Blir overrasket når de får vite hva som har erstattet p-plassene: - I Norge?: