Ifølge NRK mener Gassnova og Norcem at årsakene til økningen er blant annet økte markedspriser, økte kostnader som en konsekvens av pandemien og økt behov for prosjektoppfølging.

Nå skal årsaker, kostnader og risiko gjennomgås nærmere – før regjeringen kommer tilbake til Stortinget med saken.

(©NTB)