I en undersøkelse utført av Epinion for DR Nyheter kommer det frem at et flertall av danskene ønsker å mer enn doble prisen på sigaretter.

I undersøkelsen ble 1.142 mennesker stilt følgende spørsmål:

«I Norge har man hevet prisen på sigaretter markant, slik at en pakke sigaretter koster nå omkring 90 kroner. Hvor enig eller uenig er du i følgende utsagn: Prisene for sigaretter i Danmark skal heves til samme nivå som i Norge?»

59 prosent av de spurte svarte at de var helt eller overveiende enig i at sigarettprisene skal heves til norsk nivå. 26 prosent sa de var helt eller overveiende uenig.

LES OGSÅ: Ny forskning: E-sigaretter kan øke risiko for kreft

Bekymret for grensehandel

Ved å heve prisene håper man å forhindre at flere unge dansker begynner å røyke.

- I Norge er det kun en femtedel unge røykere i forhold til nivået i Danmark, så hvis man hever prisene til norsk nivå, vil også vi få markant færre barn og unge som begynner å røyke, sier Niels Them Kjær, prosjektsjef for tobakkforebyggelse i Bræftens Bekæmpelse, til DR.

LES OGSÅ: E-sigarett bak rattet? Her kan du miste lappen

Den danske regjeringen er imidlertid ikke så positive til en økning i prisen på sigaretter. Skatteminister Karsten Lauritzen (Venstre) frykter at en prisøkning blant annet vil føre til at grensehandelen vil øke markant, og mens støttepartiet Dansk Folkeparti mener en prisøkning kun vil gå utover de svakeste i samfunnet.

- Vi vet at det virker

Marlene Borst Hansen, helsepolitisk talskvinne i et av regjeringens opposisjonsparti, Radikale Venstre, mener derimot at en økning i prisen på sigaretter vil føre til at færre unge begynner å røyke.

- Vi vet at det virker. Vi har sett det i Norge, og vi blir nødt til å handle når vi ser at flere og flere unger begynner å røyke. Dette er en måte å få stoppet det på, sier Borst Hansen.

SSB-tall fra januar viser at det for første gang er flere snusere enn røykere i Norge. I fjor var 11 prosent av befolkningen dagligrøykere, mens 12 prosent snuste.

Det er de eldste av oss som røyker mest, mens færre og færre røyker blant de under 45 år.

– Om lag 15 prosent av dem i alderen 45–74 år røyker daglig, mens tilsvarende andel er rundt 8 prosent for dem under 45 år. Samtidig er det svært få i aldersgruppen 16–24 år som røyker daglig, uttalte førstekonsulent Joachim Wettergreen i Statistisk sentralbyrå (SSB) til NTB i januar.