Vindkraftmotstanderne ber Nordisk Vindkraft, som står bak vindkraftutbyggingen på Vardafjell, om å stoppe arbeidet i påvente av at NVE skal behandle Sandnes kommunes klage på prosjektet.

I begynnelsen av oktober sendte kommunen en klage til Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) der de hevder at utbyggingen bryter med både forvaltningsloven, energiloven og naturmangfoldloven.

– Vi venter på svar fra prosjektleder om de vil stanse arbeidet. Om de ikke gjør det, vil vi fortsette å blokkere, sier Rune Haaland i Motvind Sørvest til Stavanger Aftenblad.

Demonstrantene venter at utbyggeren vil kontakte politiet i forbindelse med blokaden av veien, og flere av dem har sagt seg villig til å ta en eventuell bot for blokkeringen.

Ifølge avisa har prosjektleder i Nordisk Vindkraft, Kalle Hestvedt, kontaktet demonstrantene og gjort det klart at de ikke vil stoppe arbeidet.

(©NTB)