– Vi aksepterer ikke at unge kvinner i Norge ikke kan leve sine liv i frihet. Vi aksepterer ikke at kvinner risikerer liv og helse når de krever sin frihet og bryter med sosial kontroll i en patriarkalsk æreskultur. Vi aksepterer ikke at kvinner oppfattes som familiens eiendom, sier Rehman, leder for gruppen Sekulær Feministisk Front, og blogger i Nettavisen.

Gruppen arrangerte demonstrasjonen sammen med Kvinnegruppa Ottar etter drapsforsøket på en 18 år gammel kvinne i Oppegård forrige uke. Seks familiemedlemmer er fengslet, og politiet har antydet at motivet for volden kan ha vært æresrelatert. Alle er siktet for drapsforsøk.

Les: Seks siktet for drapsforsøk på familiemedlem

Krever tiltak

– Patriarkalske krefter i minoritetsmiljøer må bekjempes. Vi kjemper for et kvinnesyn der frihet og selvstendighet er en selvfølge. Vi tar et antirasistisk, solidarisk og feministisk oppgjør med æreskultur og vold mot kvinner! sier Rehman.

Aksjonistene krever at det settes i verk en rekke tiltak for kvinner i miljøer der ære er en velkjent problemstilling. Blant tiltakene som nevnes, er bedre rettssikkerhet for kvinner som står opp mot sosial kontroll og æreskultur, økte ressurser i politiet for å sikre trygghet for kvinner som opplever trusler fra familien og økte ressurser til oppfølging av dem som velger å bryte med familien på grunn av æresrelatert vold.

Minoritetskvinner i arbeidslivet

Gruppene ber også om økt innsats i skolen, styrking av opplæring i likestilling i introduksjonsprogrammet og at mer av integreringsmidlene kanaliseres til organisasjoner som jobber med kvinnefrigjøring og likestilling. Gruppene vil avskaffe kontantstøtten og understreker at både kommunene og Nav må styrke innsatsen for å inkludere minoritetskvinner i arbeidslivet.