Lørdag 15. september klokken 12 er det demonstrasjon mot de nye smartmålerne foran Stortinget. Ingriid Stella Oppebøen i organisasjonen STOPP smartmålerne! er én av dem som ikke kjøper myndighetenes forsikring om at stråling fra de nye AMS-målerne ikke er skadelig.

Målerne blir nå installert i alle hytter og boliger i Norge (les egen artikkel).

NVE åpnet for fritak for personer som fikk attest fra lege eller psykolog på at de blir syke av strålinga fra de automatiske målerne, og blant alle Hafslunds kunder har 1600 og 1700 allerede fått fritak, opplyser selskapet til Varingen.

Helsedirektoratet har senere instruert fastleger til ikke å skrive ut legeattest som sier at pasienter har helseplager som skyldes stråling fra automatiske strømmålere.

- Det er ikke dokumentert sammenheng mellom helseplager og stråling fra slike målere, skriver Helsedirektoratet (les egen sak).

- Jeg har snakket med mange som får problemer. Stadig flere opplever ubehag og sier de blant annet mister nattesøvnen, blir øre, får hodepine, eller blir glemsomme, sier Oppebøen.

Restriksjoner i andre land

Hun viser til andre land, blant andre Frankrike som forbyr bruk av Wi-Fi i skoler og barnehager. Også andre land, som Italia, Østerike, Polen, Ungarn, Russland og Kina begrenser Wi-Fi i skoler fordi forskere er kritiske til stråling og viser til føre-var-prinsippet av frykt for skadelig stråling (les her, ekstern lenke).

Skoledistriktet San Francisco i California i USA har også fjernet trådløse sendere.

- Validert forskning har vist at radiobølge-stråling fra mobiltelefoner og Wi-Fi kan påvirke hjernen og vår evne til reproduksjon, sier lærer Sarahn Aminoff i San Francisco i USA til EWG's Children's Health Initiative.

Statens strålevern sier derimot at stråling ikke er farlig, og at varmen du opplever når du holder mobiltelefonen inntil øre i lengre tid, ikke kommer fra stråling, men fra varmen i telefonens batteri og elektronikk.

- Det er ikke vitenskapelig grunnlag for at svake elektromagnetiske felt rundt mobiltelefoner og annet sendeutstyr gir helseskader, skriver Statens strålevern og viser til en rapport lagt fram i 2012. Du kan lese mer om den her. Du kan se informasjonsvideoen fra strålevernet nedenfor.

- Nordmenn er så ekstremt autoritetstro. Vi har en enorm tillit til system, men systemet sa ja til asbest, PCB og sigaretter. De har godkjent miljøgifter før trådløs stråling, og trådløs stråling er den nye miljøgiften, sier Oppebøen.

Andre kritikere

Nettavisen har tidligere skrevet om kritikken av AMS-målere, blant annet fra Einar Flydal (les egen artikkel) som mener at stråling fra trådløs kommunikasjon er skadelig, og spesielt fra AMS-målere. Flydal har tidligere jobbet i Telenor og har 40 års erfaring fra IKT-sektoren bak seg.

Oppebøen påpeker at mens vi kan ta pause fra mobiltelefon og andre strålingskilder, vil AMS-målerne hele tiden sende korte pulser fra sikringsskapet.

- Stråling går gjennom vegger, kropper og barnekropper. Hadde det vært røyk så vi sett det. Det er som om nettselskapet fyrer opp en sigarett på soverommet ditt, tar en magedrag og blåser ut røyken. Så sier du: «Kan du slutte?», men nettselskapet svarer: «Nei, Statens Strålevern sier dette er helt greit og jeg kommer til å røyke hvert sekund døgnet rundt».