Gå til sidens hovedinnhold

Den samlede prisen for kampflyene anslås til 324 milliarder

De nye kampflyene har en innkjøpspris på 90,2 milliarder kroner, vil koste 225,8 milliarder å drifte ut levetiden og baser må opprustes for 8,3 milliarder.

Det anslår den avtroppende regjeringen i sitt budsjettforslag, der det legges til grunn at dollarkursen holder seg på rundt 8,7 kroner.

Den forventede levetidskostnaden for de 52 flyene Stortinget har vedtatt å kjøpe, har de siste årene variert sterkt i takt med dollarkursen.

For to år siden anslo Forsvaret at levetidskostnadene på flyene ut 2054 ville ende på 276 milliarder kroner, i fjor lød anslaget på 353 milliarder kroner, mens årets anslag lyder på 316 milliarder kroner.

– Det er også noe usikkerhet knyttet til våpenanskaffelsen, videreutviklingsprogrammet, samt evnen til å opprettholde tilstrekkelig kapasitet, heter det i årets budsjettforslag.

De nye F35-kampflyene vil bidra til langt større utslipp av klimagasser enn forgjengerne F16. Ifølge Forsvarets eget anslag vil utslippene fra flyparken øke med drøyt 200 prosent fram mot 2030, sammenlignet med 2018.

Forsvarets samlede utslipp sank imidlertid med 4 prosent i fjor, men det tilskrives koronapandemien som nesten førte til en halvering av antallet flyreiser blant ansatte i forsvarssektoren.

– Forsvaret skal bidra til kutt i klimautslipp samtidig som den nasjonale operative forsvarsevnen opprettholdes, heter det i årets budsjettforslag.

(©NTB)