I snart elleve år har Kristiansen kunnet begjære seg løslatt, men har ikke villet gjøre dette fordi han mener det ville bli sett på som en erkjennelse av skyld.

Han har hele tiden hevdet at han er uskyldig dømt for Baneheia-drapene.

– Viggo har vært klar på at han ikke skal ut før han er frikjent. Det som har endret seg nå, er at han er overbevist om at han blir frikjent, sier hans forsvarer, advokat Arvid Sjødin til TV 2.

NTB er kjent med innholdet i begjæringen som blir sendt til Agder statsadvokatembete søndag kveld. I den begrunner Kristiansens advokat begjæringen med at saken mot hans klient er gjenåpnet.

– Kjennelsen kan ikke sees på en annen måte enn at det er plikt til å løslate, heter det i begjæringen.

Viser til avgjørelse i Høyesterett

– Statsadvokaten har en plikt til å hindre oversoning. Slik saken nå står er det sannsynlig med enten en frifinnende dom eller at det blir lagt ned påstand om frifinnelse, sier Sjødin til NTB.

Advokaten viser til en avgjørelse i Høyesterett i 2010, der det ble besluttet at en person skulle bli løslatt allerede før Gjenopptakelseskommisjonen hadde fattet vedtak.

– I denne saken er vi kommet enda lenger når kommisjonen nå har fattet sitt vedtak om gjenåpning, påpeker han.

Tre hovedbevis

I begjæringen viser Kristiansens advokat til at kommisjonens flertall har vurdert tre hovedelementer, DNA-beviset, telefonbeviser og Jan Helge Andersens forklaring. De mener bevisene mot Kristiansen er svekket, og telefonbeviset for ham styrket.

– Viggo Kristiansen er i realiteten ferdig sonet. Når det gjelder forvaringsdom, er det vanskelig å få gjentakelsesfare vurdert ut fra en dom med så mange feil at den er gjenåpnet, står det.

Torsdag kom beslutningen fra Gjenopptakelseskommisjonen om at det var grunnlag for å gjenåpne Baneheia-saken på nytt etter nye bevis i saken.

Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring etter at Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble voldtatt og drept i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000. Jan Helge Andersen ble dømt til 19 års fengsel.

Vil ha ny rettsrunde

Kristiansen vil fortsatt ha en full rettsrunde for å bli frikjent etter rettsbehandling i stedet for ved statsadvokatens innstilling.

– Ja, vi er fortsatt veldig opptatt av at det blir en full behandling av saken på ny, sier Sjødin.

– Føler Kristiansen seg som en frikjent mann etter kommisjonens avgjørelse?

– Formelt er han jo ikke frikjent, men det er overveiende sannsynlig at han blir det. Derfor ønsker han løslatelse nå, svarer Sjødin.

– Opp til Kristiansen

Førstestatsadvokat Erik Erland Holmen sa til NTB fredag at det er opp til Viggo Kristiansen selv å begjære seg løslatt etter at kommisjonen la fram sin beslutning.

Han sa videre det kan ta tid før en innstilling om påtalemyndighetens håndtering av saken kan oversendes Riksadvokaten.

– Vi har foreløpig ikke fått noen begjæring. Vi har ingen planer om å løslate Viggo Kristiansen på eget initiativ, men hvis vi får en begjæring blir vi part i saken, og da kan vi uttale oss. Nå kan vi ikke det, sier Holmen til NRK.

Viggo Kristiansen sitter som forvaringsdømt på Ila fengsel og forvaringsanstalt i Bærum. Han har snart sonet hele straffen på 21 år bak murene og har ikke vært prøveløslatt.

Hadde han fått avslag på begjæringen om gjenopptakelse, ville spørsmålet om fortsatt videre forvaring blitt et spørsmål for Asker og Bærum tingrett i løpet av det neste halvåret.

– Både forlengelsesspørsmålet og løslatelsesspørsmålet henger sammen med den videre behandlingen av den gjenåpnede saken, sa Holmen til NTB.