28. august starter ankesaken mot den tidligere polititoppen Eirik Jensen og hasjsmugleren Gjermund Cappelen.

Jensen og Cappelen ble begge funnet skyldige i grov korrupsjon og smugling av store mengder hasj i Oslo tingrett og dømt til henholdsvis 21 og 15 års fengsel.

Nettavisen gir en forenklet oversikt over noen nøkkelbevis som felte den tidligere politihelten.

Jensen ble dømt for å ha medvirket til innførsel av 13,9 tonn hasj til Norge mellom 2004 og november 2013.

Tingretten slår fast at Jensen har mottatt gaver til en verdi av 667.800 kroner fra Cappelen, i form av en luksusklokke, oppussing av et bad og kontanter.

Kronvitnet til Spesialenheten for politisaker er hasjsmugleren Gjermund Cappelen.

Les også: Denne falske kvitteringen kan felle Eirik Jensen

Retten trodde på Cappelen

I dommen skrives det følgende om Cappelen:

«Samlet sett er det rettens vurdering at Cappelens forklaring støttes av et så omfattende og overbevisende bevismateriale at retten finner det bevist utover enhver rimelig tvil at Cappelen snakker sant om sin egen import av hasj.

Videre viser retten til et dokumentert betydelig økonomisk overforbruk fra 2008 og fremover, samt betydelige aksjeinvesteringer gjennom sveitsiske banker - den største på over 40 millioner kroner.»

I tingretten forklarte Jensen også at han ikke kjente til at Cappelen var storsmugler av hasj til Norge, til tross for at han ledet hele avdelingen som bekjempet alvorlig kriminalitet og at Cappelen trolig er den største hasjsmugleren i Norges historie.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Les også: Eirik Jensens samboer: - Ventetiden er det verste

«Etter dette fremstår det for retten som helt usannsynlig at Jensen ikke skulle ha fått med seg at Cappelen drev med betydelig narkotikaimport», heter det i dommen.

(...).

«Etter dette konkluderer retten med at det er bevist ut over enhver rimelig tvil at Jensen i hele tiltaleperioden, fra 2004 til 14. november 2013, var godt kjent med Cappelens virksomhet som importør av en meget betydelig mengde hasj».

Spaningsvideo, SMS og bankinnskudd

Spesialenheten bygget sak rundt følgende beviser:

  • Spaningsvideo, møte med Cappelen og penger:

I retten ble det spilt av en video som viser at Jensen møter Cappelen og sitter seg inn i en bil 10. desember 2013. Når Jensen forlater bilen etter møtet og returnerer til politihuset på Grønland putter Jensen det Spesialenheten mener er penger han har mottatt av Cappelen for hasjsamarbeidet.

Innskudd på under 5000 kroner

  • Kontantinnskudd og gaver:

I flere år satte Jensen inn penger fra ukjente kilder inn på kontoer både i Norge og i Sverige. I Norge var innskuddene konsekvent aldri på over 5000 kroner. Ifølge valutaregisterforskriften skal beløp over 5000 kroner varsles om til myndighetene. Jensen brukte flere ganger innskudd i bank i butikk. Grensen her er høyere.

Spesialenheten mener Jensen var feilinformert og at det var årsaken til at han aldri satte inn over 5000 kroner på konto i Norge.

I retten kom det også frem at Jensen i 2012 ved en rekke anledninger, gjennom flere måneder dette året, satte inn kontantinnskudd som aldri oversteg 5000 kroner. Da han var i Sverige i samme periode var det flere innskudd på over dette beløpet.

Les også: Riksadvokaten hadde hemmelige møter om strafferabatt for Cappelen dersom han anga Jensen

- Kysten er klar

  • SMS-er:

Spesialenheten har til sammen 1523 kommunikasjonshendelser eller -aktiviteter mellom Cappelen og Jensen i perioden 2007 - 2014. Jensen fortsatte å sende SMS-er til Cappelen selv om han var pågrepet. Trolig er årsaken at Jensen ikke visste at Cappelen var pågrepet før på et senere tidspunkt.

  • Spesialenheten mener SMS-er som:

«En mann i grøfta», «sol og stille», «kontoret er tynt bemannet», «av 100 møtte kun 90», «trygt å sole seg med rett faktor» og «kysten er klar» var bevis for kriminelt samarbeid.

Cappelen har forklart til Spesialenheten at SMS-ene er kodede meldinger som dreier seg om hasjsmugling og penger. Jensen har forklart at de fleste av meldingene som er funnet betyr det som står.

Les også: Jensen gjemte våpen i skittentøyskurv og plastkasse

Bad til 292.000 kroner

  • Oppussing av bad:

Jensen eide sammen med sin tidligere samboer en gård på Østlandet. Den ble pusset opp og de bygget blant annet et nytt bad som Spesialenheten har fått anslått til 292.250 kroner av en takstmann, ifølge tiltalen.

- Underskudd på bilsalg

  • Overforbruk:

Ifølge Spesialenheten skal Jensen ha hatt et overforbruk på nesten 1,7 millioner kroner i perioden 2004 - 2014. Cappelen på sin side har forklart at Jensen fikk 500 kroner per kilo hasj han bidro med å smugle inn til Norge.

Cappelen mener Jensen har fått til sammen 15 millioner kroner, eller 8,5 millioner kroner dersom man legger tiltalen til grunn. Men Spesialenheten har ikke kunnet bevise at hele dette beløpet stemmer. De tok derfor i utgangspunkt i korrupsjon på 2,1 millioner kroner som de mente å kunne bevise. Badet til en verdi på 292.250 kroner er medregnet i denne tiltalesummen på 2,1 millioner kroner.

Tingretten mente at de kunne slå fast at Jensen hadde mottatt 667.800 kroner, noe han også ble dømt for.

Les også: Cappelen innrømmer å ha vært informant for politiet

Cappelen kronvitne

  • Cappelens forklaring:

Spesialenhetens kronvitne i saken er Cappelen. Da han ble pågrepet og skjønte at det ikke var noen vei utenom navnga han til slutt Eirik Jensen. Det er hevet over tvil at han ønsket en solid strafferabatt for å forklare seg om Jensens rolle i hasjsmuglingen.

Spesialenheten har gjort et poeng av at Cappelen forklarte seg uten å ha blitt forelagt noen beviser i de tre første avhørene. Cappelen skal ha forklart seg om klokker, pengeoverleveringer, kvitteringer, kodede SMS-er og baderomsoppussingen.

Jensen er også funnet skyldig i å ha eid eller innehatt en rekke skytevåpen en han ikke hadde våpenkort for. Både våpnene og korrupsjonsbeløpet skal inndras.