Gå til sidens hovedinnhold

Derfor har vi sluppet terror i Norge

Terrorekspert Tore Bjørgo peker på det skandinaviske systemet som årsak til at ekstreme grupper i liten grad har tydd til terrorisme, og sier at flere norske grupper kunne utviklet terror som virkemiddel.

Terrorekspert Tore Bjørgo ved Norsk utenrikspolitisk institutt ønsker ikke å spekulere i om drapet på den svenske utenriksministeren Anna Lindh er politisk motivert, eller hvem som står bak drapet.

Han tviler på at drapet vil føre til noen endring i sikkerheten rundt norske politikere.

- Jeg tror våre politikere ser verdien i å ha et åpent samfunn uten å bli avskjermet av sikkerhetstiltak. Det er en fare for at slike drap kan føre til strengere sikkerhetstiltak, men jeg tror det ikke, sier Bjørgo til TV 2 Nettavisen.

Integrerende system
- Norge og de andre skandinaviske landene har hatt veldig lite politisk vold. Sverige er det eneste av de skandinaviske landene der politikere er blitt drept. Noe av årsaken er at vi har et integrerende demokratisk system, og tradisjon for et lavt konfliktnivå, i skandinavia sier Bjørgo.

Bjørgo peker på at det i venstrefløyen og i samebevegelsen fantes enkeltpersoner og grupperinger i ytterkanten som var villig til å bruke vold. Men i begge grupperinger har voldsutøverne blitt holdt tilbake av sterke motkrefter. Unntaket er nynazistiske og andre fremmedfiendtlige gruperinger.

AKP (ml)
- AKP har ikke blitt forfulgt i Norge i samme grad som i andre europeiske land. De har valgt å operere innenfor det vanlige politiske systemet. sier Bjørgo.

- Personer på den ytterste venstresiden har trukket i retning av terrorisme, men de har blitt holdt tilbake av sterke motkrefter. Selv om AKP ønsker væpnet revolusjon har de vært imot denne typen terrorvirksomhet.

- AKP har aldri ønsket væpnet revolusjon. Tyske RAF (Rød Arme Fraksjon) var i Norge på 70-tallet og ville etablere seg. Det avviste vi, sier internasjonal sekretær, Arnlejot Ask til TV 2 Nettavisen.

Han påpeker at AKPs partiprogram ikke oppfordrer til væpnet revolusjon, men tvertimot advarer mot at en revolusjon kan bli slått ned med vold.

- I Norge har vi alltid brukt politisk massemobilisering som virkemiddel. Vi er en viktig motvekt både mot utvikling av venstreterrorisme, og AKP spiller også en rolle i å holde høyreterroren nede, sier ASK.

Sinn Fein
Bjørgo sier at samebevegelsen under demonstrasjonene mot Alta-utbyggingen blant annet ble kontaktet av både Sinn Fein, den politiske gruperingen av IRA, og voldelige ekstremister fra Tyskland. De ble tilbudt hjelp med terroraksjoner, men samebevegelsen avviste dette.

- Baskere var også i Finnmark for å lære enkelte samiske aktivister å gjennomføre sprengningsaksjoner, men de reiste fra Finnmark fordi samene var for løse i munnen, sier Bjørgo. Bjørgo har ikke fått bekreftet at disse tilhørte terrororganisasjonen ETA.

Sterke motkrefter mot voldsbruk i samebevegelsen, samt at norske myndigheter kom samene i møte med blant annet opprettelsen av Sametinget, var med på å unngå det som kunne ha blitt terrorgrupper i nord.

Nynazistene
Bjørgo sier at nynazister og fremmedfiendtlige grupperinger ikke har blitt holdt tilbake av tilsvarende interne motkrefter. Disse grupperingenes syn har heller aldri blitt tatt opp i det politiske systemet på samme måte som for samene og kommunistene.

- Det er også disse gruppene som har drevet med vold og trusler de senere årene, sier Bjørgo.

De siste tiårene har en rekke norske politikere blitt truet på livet. Blant annet mottok ordføreren i Ringsaker kommune en rekke drapstrusler mot seg og sin familie.

Reklame

Denne eksklusive motebutikken har salg bare én gang i året