Derfor skyr eldre PC-er

En ny forskningsrapport viser hvorfor en del eldre mener datamaskiner er en pest og en plage. Les den avslørende rapporten.

10.11.06 10:10

Les også: Ella (82) på chatter'n

Forskningsrapporten er utarbeidet av aldersforsker Øyvind Nøhr ved Høgskolen i Lillehammer, og går grundig inn i de eldres databruk.

Rapporten slår tydelig fast at landets eldre ikke er på vei inn i informasjonssamfunnet i samme tempo som yngre. Under halvparten av dem har egen datamaskin hjemme. Dessuten er det mange av de eldre som har datamaskin men ikke bruker den.

1500 eldre har deltatt i spørreundersøkelsen som er utført i forbindelse med rapporten.

Av disse svarer 41 prosent at de har prøvd å bruke en datamaskin - 47 prosent av mennene og 36 prosent av kvinnene. 45 prosent svarer at de har PC hjemme.

28 prosent av de over 65 år sier de bruker Internett. Til sammenligning er det 96 prosent i aldersgruppen 25 - 34 år som gjør det samme.

- Kvinner ligger etter
Forskningsrapporten viser at det særlig er eldre kvinner som styrer unna dataverdenen.

- Kvinnene ligger etter på databruken. Det er en mannegreie - menn interesserer seg mer for teknologi enn kvinner. Kvinnene synes dessuten det er helt greit å ikke bruke data, og mener de ikke henger etter i samfunnet selv om de ikke bruker det, sier Nøhr til Nettavisen.

Så mange som seks av ti eldre kvinner følger ikke med i utviklingen innen data- og informasjonsteknologi.

- En ting er å ha datamaskin hjemme, noe annet er om de bruker den. Det blir fort litt vanskelig, og en fjerdedel har ingen til å hjelpe seg med dataproblemer. Ofte er det også bare ektefellen som bruker datamaskinen, forteller Nøhr.

Den eldste som har vært med i undersøkelsen er 95 år gammel. Gjennomsnittsalderen er 75,5 år.

- Føler seg for gamle
Når det gjelder bruk av Internett, så er det også i aldersgruppen 60+ at vi finner færrest brukere.

- Den viktigste årsaken er at de føler seg for gamle til å lære, men mange mener jo også at de klarer seg godt uten og at de vil bruke tiden på andre ting. Vi finner her til dels store aldersforskjeller, påpeker forskeren i rapporten.

Han er overrasket over at en del som har prøvd å bruke en datamaskin, ikke tar teknologien i bruk eller slutter å bruke det når de blir eldre.

- De tror de ikke taper noe ved å ikke gå online og er svært bevisste på at uansett om de fikk en datamaskin gratis, med full support, gratis oppkobling mot nettet og andre fasiliteter så er de ikke interessert i å bruke en datamaskin. De vil sette sin egen dagsorden, være uavhengig, de rutiner de har i dag rundt innlevering av selvangivelse, kontakt med banken osv. fungerer bra og tilfredsstillende så de ser ikke noen grunn til å investere i noe de ikke ser vil berike deres liv, konkluderer Nøhr.

Noen synes rett og slett at data er en pest og en plage, og enkelte sier de har større glede av indre ro og ikke er så opptatt av materielle ting.

- Hva er chatting?
Eldre personer er derimot flittige brukere av andre medier.

De bruker mediene mer enn hva landsgjennomsnittet gjør. Det er en høyere andel av eldre som er på TV, leser aviser, hører på radio og leser bøker enn gjennomsnittet i befolkningen. Eldre bruker også video mer enn befolkningen ellers.

Klikk på bildet for å forstørre.


En del bruker også Internett. Men chatting har de færreste hørt om.

- Det er veldig lite chatting. De er ikke vant til det, og må introduseres for det og lære det. Her ligger det nok et stort potensiale. Nettet har vært et sted der ungdom finner ny partner, men jeg tror dette vil bli en ny kanal også for de over 60, sier Nøhr.

Skrive og lese e-post, bruke nettbank og lese nettaviser er de viktigste årsakene til at de eldre kobler seg til nettet. Innhenting av faktainformasjon samt spill/underholdning og bestille reiser er også en viktig aktivitet.

Fakta betyr stort sett søk etter helseopplysninger som angår seg selv eller annen bekjent eller noen man er i familie med.
Det å laste ned musikk, delta i nyhetsgrupper eller diskusjonsgrupper er en aktivitet som er ukjent for mer enn 80 prosent av de spurte.

Gifte minst på nett
Forskningen viser at de som er skilt, er samboere eller som aldri har vært gift bruker datamaskin mer enn de som er gift.

Videre finner vi at jo større omgangskrets man har jo mer sannsynlig er det at man har brukt eller bruker en datamaskin.

Det er også en klar sammenheng mellom de som bruker datamaskin og mobiltelefon. 82 prosent av de som sier de bruker minibank bruker dessuten datamaskin.

- Må ikke presses på
Forskeren påpeker at de eldre er en generasjon som har opplevd at mange teknologiske nyvinninger er innført der de arbeidet eller i hjemmet, og at det derfor ikke finnes noen holdepunkter for å si at eldre er mindre ivrige i å ta i bruk ny teknologi enn andre aldersgrupper.

Sju prosent av de eldre svarer at de har planer om å kjøpe en datamaskin, noe som ifølge Nøhr betyr at rundt 1700 av de eldre i Norge over 85 år har planer om PC-kjøp.

35 prosent av 377 som svarte på spørsmålet kunne tenke seg å lære å bruke Internett.

- Min oppfatning er at man kan ikke presse på gamle folk digital kompetanse. Eldre har jo veldig mye god kompetanse innen andre områder. Det bør være et pedagogisk opplegg som er tilrettelagt for de som vil lære seg det, men man bør også akseptere at folk ikke bruker data, sier Nøhr til slutt.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.