Tirsdag skrev Ellen Godal om sin 95 år gamle mor som skal tvangsflyttes fra sykehjemmet der hun trives, fordi det ikke er bad på rommene.

Frp mener prosessen bør stanses, og i hvert fall utsettes i to år, for Ragnhild (95) og de andre eldre som bor på nedleggingstruede sykehjem.

Nettavisen har spurt alle partiene i Oslo bystyre om de vil utsette flyttingen av de eldre, men svarene vi har fått er ikke oppløftende for Ellen og de mange eldre som ikke vil flytte.

- Vi har snudd hver stein for å få til en god løsning for de eldre som bor her. Jeg er enig i at det er ikke slik det bør være, men dette er dessverre en konsekvens av at kontrakter løper ut, og at eksisterende drivere ikke leverer nye tilbud, sier gruppeleder i Oslo Ap, Frode Jacobsen, til Nettavisen.

Les Ellens innlegg: - Mamma har fått varsel om utkastelse

Les også: - På grensen til komisk å se at Listhaug mener at alle andre enn henne tar feil

- Klart jeg blir berørt

Arbeiderpartiet er ett av flere partier som ikke ønsker å utsette flyttingen.

- Kommunen jobber nå aktivt for at de som bor på hjemmet skal få tilbud om plass på nye, gode og verdige hjem. De har fått tilbud om å flytte sammen, og de har kunnet sette opp en ønskeliste over hvor de vil, sier Jacobsen, og samtidig vedgår at han blir berørt av historien om 95-åringen.

- Det er klart jeg blir det. Vi kan alltid bli bedre i dialogen med de eldre selv og med de pårørende. Jeg er enig i at det ikke er slik det bør være og håper at vi i framtiden unngår at man setter gamle mennesker i denne situasjonen. Det er derfor det er viktig for Arbeiderpartiet å ruste opp eldreomsorgen i Oslo, sier han.

Les også: Tvangsflyttet 60 eldre ut av St. Halvardshjemmet - nå bor det romfolk der

Han får støtte av SVs gruppleder i Oslo bystyre, Sunniva Holmås Eidsvoll, som heller ikke ønsker å utsette flytteprosessen.

- Vår viktigste oppgave er å sikre eldre som trenger et sykehjemstilbud et godt og verdig tilbud, som er i tråd med moderne krav til standard. Det er verdt å minne om at det i sin tid var Frp som foreslo denne standarden, som alle nå er enige om, sier Holmås Eidsvoll.

SV: - Må skje med smidighet

Til tross for nedleggelsene, mener SV-politikeren at Oslo kommune har gått foran når det gjelder å samarbeide med private, ideelle drivere av sykehjem.

- Og vi skal anskaffe opp mot 800 nye sykehjemsplasser, med god nok standard, hos aktører som Kirkens bymisjon og Diakonhjemmet, sier hun.

- Blir du berørt av Ragnhilds historie?

- Ja, og derfor må prosesser som dette skje gjennom smidighet og individuell vurdering av den enkelte. Jeg vet også at medarbeiderne i eldreomsorgen står på hver dag for å skape trygghet, og at alle vil få nye steder å bo som holder en bedre standard enn den de har i dag, sier hun.

Holmås Eidsvoll viser til at Ap, MDG, SV og Rødt i revidert budsjett er blitt enige om å sette av 2 millioner til ekstra ressurser til å trygge beboere, pårørende og ansatte i planlagte flytteprosesser i langtidshjem.

Les også: Frp-politikere krever stans i flyttingen av Ingrid Espelid Hovig (93)

Høyre: - Bare forflytter problemet

Heller ikke opposisjonspartiet Høyre synes det er noen god idé å utsette nedleggelsen av private sykehjem i to år.

- Det vil hjelpe de som bor der i dag, men det betyr bare at vi forflytter problemet med to år. Det blir jo samme utfordring da, sier bystyrepolitiker James Lorentzen (H) til Nettavisen.

Lorentzen mener imidlertid at saken viser at byrådet har vært for dårlige i kommunikasjonen med eldre og pårørende.

- Det gjør inntrykk å lese Ellens beskrivelse. Det er på nytt åpenbart at det ikke har vært god nok kommunikasjon med de pårørende og beboerne i forbindelse med flytteprosessen og nedleggelsen sykehjemmet, og det er byrådets ansvar, sier han, og påpeker:

- Etter min mening skal en slik flytteprosess gjennomføres på en slik måte at både de pårørende og deres kjære kan få en god opplevelse, og da må kommunen vise en viss fleksibilitet. Eldre er sårbare beboere, og de som flyttes bør få prioritet ved valg av nytt hjem, sier Lorentzen.

Les også: Mens eldre uten bad i Oslo tvangsflyttes, kan eldre andre steder bli boende

Hagen: - Ingen sykehjem skal avvikles

Frps gruppeleder i Oslo bystyre, Carl I. Hagen, mener flytteprosessene ikke bare bør utsettes i to år. Han mener de eldre må få bo på de nedlegingstruede sykehjemmene ut livet.

- Det er for oss åpenbart at terskelen for å få sykehjemsplass i Oslo er for høy, og det er nå ventelister og vi nærmer oss eldrebølgen med et voksende behov for plasser. Vi vil si ja til at de som når har et sykehjem som sitt hjem skal få bli der så lenge de selv ønsker det, sier Hagen til Nettavisen, og påpeker:

- Ingen sykehjem hvor beboerne trives skal ikke avvikles. Et hjem er mye mer enn en bolig.

Også han svarer at han blir berørt av 95-åringens historie.

- Ja, jeg blir berørt, slik jeg blir av alle slike historier om den fortvilelse vi ser hos beboere og pårørende når det rødgrønne byrådet turer frem som også skjedde i St. Halvardhjemmet og Frognerhjemmet, sier Hagen.

Nedstemt i bystyret

KrF, Venstre, MDG og Rødt har foreløpig ikke besvart Nettavisens henvendelse om saken, men da Frps forslag ble stemt over i Oslo bystyre onsdag ettermiddag, stemte alle de andre partiene mot forslaget.

Les også: I Oslo må private sykehjem uten bad legge ned: Her er seks kommunale sykehjem som også mangler bad