Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) viser til at helsemyndighetene tilråder å unngå utenlandsreiser til en større andel av befolkningen er vaksinert.

Helsemyndighetene anbefaler også at antall utenlandsreiser også blant personer som er fullvaksinert i Norge, holdes lavt fram til størstedelen av den voksne befolkningen har fått tilbud om vaksine.

Mer info i sommer

Utenriksdepartementet og helsemyndighetene kommer tilbake med mer informasjon om reiserådet før 1. juli.

– I månedsskiftet juni/juli vet vi mer om smittesituasjonen i Norge, kapasitet i helsevesenet og bruken av koronasertifikatet. Samtidig vil flere ha fått vaksine. Alt dette avgjør når vi kan begynne å reise utenlands igjen på en trygg måte, sier Søreide.

Lettelser for EØS-borgere

Samtidig gjøres det lettelser i innreiserestriksjoner og karantenehotellordningen. Skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser fjernes. I stedet er det smittetrykket i enkeltland som avgjør.

– Det betyr at reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land med lav smitte, også slipper karantenehotell, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Flere lettelser etter hvert

Personer som har vært i områder med høy smitte, må fremover i karantenehotell. Det gjelder selv om reisen var en nødvendig arbeidsreise.

Når det kommer på plass sikker dokumentasjon, vil blant annet personer som har fått første vaksinedose for mer enn tre uker siden, slippe karantenehotell.

Endringene i reglene trer i kraft torsdag 27. mai.