Det nye norgeskartet

Kommunenes sentralforbund vil dele Norges 19 fylker inn i sju selvstyrte regioner. Se forslaget til nytt norgeskart her.

25.08.04 15:18

KS har bedt professor Tor Selstad lage en spesialistutredning som foreslår en ny regioninndeling for Norge. I forslaget han la fram onsdag foreslår KS å dele inn fylkene i sju regioner:

Nord-Norge vil etter forslaget bestå av de tre nordligste fylkene. Selstad er åpen for at Bindal legges til Trøndelag.

Trøndelag «forsterkes» med deler av Møre og Romsdal (Sunndal-Skei, Sunndalsøra og Kristiansund).

Vestlandet blir Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Romsdal og regionene på Sunnmøre.

Sørlandet forblir Aust-Agder og Vest-Agder.

Østviken (Oslo, Akershus og Østfold, Lunner kommune i Oppland og Røyken og Hurum kommuner i Buskerud.)

Vestviken (Vestfold, Telemark og resten av Buskerud)

Innlandet (Hedmark og Oppland minus Lunner)

Selstad synes ikke det er hensiktsmessig å beholde Østlandet som en enhet, og velger å dele området i tre. Hovedstadsregionen blir som arbeidstittel kalt Østviken.

- Vi vil danne en region som er stor nok for Stor-Oslos ekspansjon, og dermed er det selvsagt at den også består av Akershus. Østfold hører også med i denne enheten, sa Selstad da forslaget ble lagt fram.

Intens maktkamp

HTML EMBED
Bør fylkeskommunene deles inn i regioner?
Ja
Nei
Vi trenger verken fylkeskommuner eller regioner
Vet ikke

Se resultat

Bakgrunnen for den spesialbestilte utredningen er en intens maktkamp. KS har innsett at fylkeskommunene står for fall, og spørsmålet er om myndighetene skal radere ut fylkeskommunene helt, slik kommunalminister Erna Solberg (Høyre) ønsker, eller om fylkene skal deles opp i regioner.

KS, som er en mektig organisasjon fordi den representerer landets fylkeskommuner og kommuner, har allerede vedtatt at de ønsker større, sterkere og færre regioner.

Spørsmålet er nå hvor mange regioner KS mener det skal være og hvordan de skal være delt.

- Meler ikke egen kake
KS-leder Halvdan Skard avviser at fylkespolitikerne vil lage nye regioner fordi de er redde for at fylkeskommunene skal bli lagt ned.

-Fylkespolitikerne er opptatte av hvordan de kan utnytte fortrinnene til hver enkelt region til verdiskapning, for eksempel å utvikle nye arbeidsplasser.

KS-lederen legger også vekt på det lokale demokratiet når de nå går inn for å diskutere regioner.

- Befolkningen bør ha mulighet til å påvirke beslutninger. Tradisjonelt har det skjedd gjennom valg i Norge. Forlagene om å legge ned fødestuer er et eksempel. Hvem skal ha myndighet til å fatte slike vedtak, sier Skard.

Flere spikre i kista
Selstadutredningen er ikke den eneste utredningen som slår inn en spiker i kista på fylkeskommunene. I oktober kommer Distriktskommisjonen med sin innstilling. Lederen, Johan Petter Barlindhaug, har allerede gått ut og sagt at vi bør få mellom fem og ti regioner. Han mener regionene bør overta oppgaver fra staten, og at regjeringen ikke bør vente til 2007 før den tar fatt i saken. Også fylkesordførerne uttalte seg i sommer positivt om en inndeling i regioner.

KS vil sende Selstads utredning ut på høring, og trolig vil et ekstraordinært landsstyremøte våren 2005 bestemme seg for hvor mange regioner de mener landet bør ha.

Diskuter saken her

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.