– Vi må være forberedt på å beholde yttertøyet på under gudstjenester, bryllup og begravelser, sier kirkeverge Kjetil Haga i en pressemelding.

Det er Kirkelig fellesråd i Oslo som er ansvarlig for driften av kirkebyggene i kommunen. I tett samarbeid med Oslos biskop har fellesrådet kommet fram til helt nødvendige tiltak for å kunne håndtere de økte strømprisene. Dermed settes temperaturen fra 22. september ned til 15 grader i alle kirkene i Oslo.

– Kirken, som resten av samfunnet, er i en alvorlig situasjon, og sterke tiltak er påkrevet. Avhengig av hva vi får av kommunal støtte, kan det også bli aktuelt med stenging av kirker, sier han.

Haga sier til NTB at avgjørelsen om hvorvidt kirker skal stenges, vil bli tatt 15. oktober.

Senker fra 19 grader

Fellesrådet tok allerede sist vinter grep mot økte strømpriser.

– Normaltemperaturen har tidligere vært mellom 20 og 22 grader, men vi gjorde et vedtak sist vinter om at temperaturen skulle settes ned til 19 grader i alle kirkebygg, sier Haga til NTB.

Fellesrådet estimerer at de nå kan spare rundt 30 prosent av strømforbruket ved å sette ned temperaturen fra 19 til 15 grader.

– Vi har ikke midler til å dekke de høye strømkostnadene som er nå. Det er 65 kirker i Oslo, og det er mange store rom som det er krevende å varme opp, sier Haga.

Håper å unngå ytterligere tiltak

Haga opplyser at det er satt i gang et arbeid der biskop og kirkeverge vurderer hvilke kirker det er mulig å stenge uten at det skal gå for radikalt utover tilbudet til kirken.

– Vi håper og tror at vi med senket temperatur og ikke for mange stengte kirker skal unngå ytterligere tiltak. På lik linje med idretten, teatre og andre viktige samfunnsaktører følger vi utviklingen nøye, sier kirkeverge Kjetil Haga.

(©NTB)