Hver tredje innsatt i norske fengsler har utenlandsk statsborgerskap, viser tall fra Kriminalomsorgsdirektoratet.

Stortingsrepresentant Mudassar H. Kapur fra Høyre sier til Nettavisen at Norge i fjor satte ny rekord med overføring av 65 utenlandske fanger til soning i sitt hjemland. Kapur og Høyre er likevel ikke fornøyd:

- Regjeringen ønsker å intensivere dette arbeidet ytterligere for å frigjøre flere fengselsplasser i Norge. Da må vi inngå flere soningsavtaler med andre land. Det er viktig at fengselsplassene her hjemme er forbeholdt de som skal tilbake til det norske samfunnet. Det er disse som har krav på god oppfølging og rehabilitering, ikke utenlandske innsatte som ikke bor her, sier Kapur.

Tall Nettavisen har fått fra Kriminalomsorgen viser at det per 30. september i fjor var 1297 utlendinger av totalt 3804 innsatte i norske fengsler. Antallet nordmenn var 2507, og deretter følger Polen (163), Litauen (128), Romania (104), Albania (87), Sverige (61), Somalia (56) og Irak (51).

Andelen utlendinger i norske fengsler har vært cirka 33 – 34 prosent i flere år, opplyser Kriminalomsorgen til Nettavisen.

Tall VG har innhentet fra Kriminalomsorgsdirektoratet (KDI) viser noe av det samme bildet med tall fra 1. juni i år. Da var det 1260 utlendinger og 2431 nordmenn i norske fengsler, inkludert Norgerhaven i Nederland. Ifølge VG er det narkotika, sedelighet, legemsbeskadigelse, voldtekt og drap som er de hyppigste lovbruddskategoriene for nordmenn, mens utlendinger typisk er dømt for narkotikaomsetning, narkotika, tyverier, utlendingsloven og voldtekt.

Klikk her for nøkkeltall fra Kriminalomsorgen.

Har du sett denne videoen?