Fredag skrev Nettavisen at det rødgrønne byrådet i Oslo fjerner all gateparkering innenfor Ring 1 fra 1. juni for å gjøre sentrum bilfritt.

Høyres gruppeleder i Oslo bystyre, Eirik Lae Solberg, liker grepet dårlig.

- Dette er et drastisk grep og en oppskrift på å presse mange handlende ut av byen og til bilbaserte kjøpesentre. Det er ikke bra for miljøet, sier Lae Solberg til Nettavisen.

Se alle fasene i prosjektet lenger ned.

Les også: Slik skal Oslo sentrum bli bilfritt

- Virkelighetsfjernt

Lae Solberg karakteriserer det hele som «virkelighetsfjernt».

- Når Oslo kommune skriver at de vil fjerne all gateparkering innen 1. juni og erstatte den med spontant gateliv, sosiale tilfeldigheter og kanskje en skitur, så vet jeg ikke om jeg skal le eller gråte. Dette er fullstendig virkelighetsfjernt og gjør byen til latter, sier han.

Han reagerer også på at el-bilene blir kastet ut av sentrumsgatene.

- Det blir tydelig at det eneste Ap og MDG vil er å fjerne bilen uten å ha noen anelse om hva skal skje etterpå. Nå har til og med el-bilene blitt et problem for byrådet. Millioner av kroner i investeringer i ladestasjoner er dermed bortkastet, sier Lae Solberg, og påpeker:

- Det er grunn til å frykte fortsettelsen.

Parkeringshus

Allerede fra 1. juni fjernes altså all gateparkering innenfor Ring 1, men parkeringshus og -kjellere i Oslo sentrum kan benyttes som i dag.

El-biler og MC-er vil heller ikke kunne parkere i gatene.

«Oslo kommer på verdenskartet med verdens desidert største bilfrie bysentrum», skriver plan- og bygningsetaten om de store planene.

- Totalt sett er det cirka 700 parkeringsplasser som fjernes, og det er 9500 underjordiske parkeringsplasser i området. Så det er god kapasitet til å ta unna den parkeringen som i dag opptar gatene, sa Hans Edvardsen, prosjektdirektør for Bilfritt byliv, til Nettavisen fredag.

De om lag 1000 personene som bor innenfor Ring 1, får imidlertid tillatelse til å kjøre til boligene sine om de parkerer i garasjeanlegg.

Det gjøres også unntak for transport knyttet til viktige samfunnsfunksjoner, som politi, helsetjenester, varetransport og kollektivtransport. Funksjonshemmede vil også få flere p-plasser i sentrumsgatene.

Les også: MDG-Hansson: - Vi har absolutt ikke bommet

- Mer byliv

Samtidig som bilene forsvinner ut, skal fortauene gjøres bredere, gågatene flere og sykkelveiene bedre.

- Det å redusere biltrafikken er et virkemiddel for å få et økt byliv. Med byliv mener vi en interaksjon der kommunen spiller på lag med handel, kultur og frivillighet, fortalte Edvardsen.

Fra sommeren av vil det derfor blir satt opp nye krakker, opprettes lekeområder og grønne lunger der parkeringsplassene fjernes.

- I tillegg åpner vi for i langt større grad for handel, servering og kultur i gatene enn i dag, sa han.

Les også: Halvparten vil ha bilene ut av Oslo sentrum

Her er alle fasene i prosjektet bilfritt Oslo:

Fase 1, 2017

 • All gateparkering fjernes 1. juni.
 • Frigjorte gatearealer tilbys aktiviteter som skaper økt byliv.
 • Slutt på gjennomkjøring fra november 2017. Bruk tunnel og/eller Ring 1.
 • Fortsatt mulig å kjøre bil inn til sentrum.
 • P-hus og -kjellere opprettholdes.
 • Det inviteres til åpne møter underveis.
 • Diverse prøveprosjekter og aktiviteter.
 • Hovedmål fase 1: Sørge for at konvertering fra parkering til bylivsfremmende tiltak blir særdeles vellykket.

Fase 2, 2018

 • Evaluering av effekt fase 1.
 • Flere gater gjøres om til gågater tilsvarende slik det er gjort i Torggata.
 • Praktisk tilrettelegging for sykkel.


Fase 3, 2019

 • Evaluering av fase 2.
 • Fysisk ombygging av plasser og gater starter.
 • Opprettholde tilgang til p-hus i randsonen.
 • Vurdering av om det skal innføres strengere regulering.