De aller fleste barn har vel på et eller annet tidspunkt lekt i badekaret med en badeand eller en annen plastleke. Men i motsetning til barnet, som kommer ren ut av vannet, ser det ut som det motsatte skjer med badelekene.

Det viser i alle fall en studie utført av forskere ved Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology, omtalt av blant annet The Guardian. Forskerne studerte 19 ulike badeleker i plast, som alle var godt brukt. I tillegg brukte de nye badeleker i eksperimenter over 11 uker, der noen ble lagt i rent badevann, mens andre ble lagt i skittent badevann.

Fant patogene bakterier

Forskerne fant mellom fem og 75 millioner bakterieceller per kvadratcentimeter på innsiden av badelekene.

Men sammensetningen av bakteriene varierte veldig etter om det var gamle leker, nye leker i rent vann eller nye i skittent vann. Blant de gamle lekene og de nye lekene i skittent vann, fant forskerne sopparter i rundt 60 prosent av lekene. Forskerne fant også patogene bakterier, altså bakterier man kan bli syk av, i 80 prosent av alle badelekene som ble studert.

- Ikke overrasket

En av forskerne bak studien, Frederik Hammes, er ikke overrasket over funnene:

- Mugne badeleker blir jevnlig diskutert i ulike nettforum og på blogger, men tema har så langt fått lite oppmerksomhet fra forskerne, sier Hammes.

Han mener forskningen er svært interessant fordi den representerer koblingen mellom drikkevann, plastmaterialer, ekstern forurensning og sårbare brukere, nemlig små barn som spruter vannet i ansiktet.

Forskerne er imidlertid tydelige på at de ikke vet nok om tema til å kunne si hvorvidt skitne badeleker kan være helseskadelig for barn.

- Dette kan jo styrke immunforsvaret, noe som er positivt, men det kan også resultere i gastroinstestinale infeksjoner, eller infeksjoner i øre og øye, sier Hammes.

Hammes vil imidlertid ikke gå så langt som å si at plastleker bør forbys fra badekaret. I stedet foreslår han strengere regler for hvilke materialer som brukes til å produsere lekene, slik at bakterieveksten begrenses.