Gå til sidens hovedinnhold

Dette kan bli Celinas luksushytte

Celina Midelfart vil sprenge ut basseng ved hytta i Portør.

Celina Midelfart søker om å få sprenge ut plass til et basseng i svaberget, rett ved den nye hytta hun planlegger å bygge, skriver Telemarksavisa.

Arkitekt Øystein Rognebakke har sendt to separate søknader på vegne av Celina Midelfart.

Den ene gjelder oppføring av en ny hytte som erstatning for den hun kjøpte for rundt 20 millioner kroner fra skipsreder Knut Utstein Kloster i 2007. Den andre søknaden gjelder svømmebassenget.

Bassenget Midelfart ønsker å sprenge ned i svaberget er på det lengste 11,5 meter, og på det bredeste fire meter.

Det er gitt en «avrundet, organisk form», ifølge arkitekten. Bassenget skal plasseres dels i terrenget og dels inn på terrassen til erstatningshytta.

Kanten av bassenget skal ikke stikke over bestående terreng, går det fram av søknaden.

Midelfarts arkitekt oppgir flere grunner til at det er ønskelig med et utendørs svømmebasseng på den flotte skjærgårdseiendommen i Portør. I Brunsvikbukta nord for hytta, der Celina Midelfart i dag har et omfattende bryggeanlegg, er det ifølge arkitekten «ikke særlig attraktivt for bading».

De fleste får godkjent
Bygningssjef Arnt Rugseth anslår at Kragerø kommune har mottatt mellom 20 og 30 søknader i løpet av de siste årene, der det blir søkt om å sprenge ut eller grave ut svømmebassenger i skjærgården.

De aller fleste søknadene er blitt godkjent av flertallet i bygningsrådet i Kragerø. I en del av sakene har administrasjonens innstilling vært negativ, ifølge TA.

Flere basseng i skjærgården
Stein Erik Hagen og datteren Nina Camilla Hagen er blant dem som har fått godkjent slike bassenger.

De eier hver sin flotte hytteeiendom på Røssholmen, like ved Jomfruland. Det samme har direktør Peter A. Ruzicka i det Hagen-eide selskapet Canica AS fått godkjent på Buholmen, rett i nærheten.

På Bærø ble det til og med gitt tillatelse til bygging av et slik basseng på en hytteeiendom som lå innenfor et regulert friluftsområde.

Etter befaring godkjente bygningsrådet søknaden, blant annet fordi bassenget var plassert så tett opptil selve hytta.

Må ha dispensasjon
Siden Celina Midelfart ber om dispensasjon fra gjeldende reguleringsplan i forbindelse med søknadene om å få bygge erstatningshytte og basseng i Portør, så skal saken først til uttalelse hos Fylkesmannen og Telemark fylkeskommune.

Dersom saksbehandlingstiden der ligger innenfor det normale, så tror bygningssjef Arnt Rugseth at saken kan bli behandlet av bygningsrådet i mars eller april.

- Vi har hatt kontakt med Midelfarts arkitekt i forkant av søknadene som nå er sendt inn. Vi har blant annet forklart at vi normalt godkjenner erstatningshytter som er like store som hytta som står på eiendommen fra før av, forteller Rugseth.

Normalt legger bygningssjefen ved sine vurderinger av søknadene som sendes over til Fylkesmannen og fylkeskommunen. Når det gjelder Celina Midelfarts søknader, så har Rugseth ennå ikke rukket å vurdere disse.

Les flere nyheter fra ta.no her.

Reklame

Her kan du levere Vikinglotto