Dette må Nokas-juryen svare på

Foto: Arne Lutro (Nettavisen)

Svarer syv eller flere av de 12 jurymeldemmene «ja», blir de Nokas-tiltalte erkjent skyldig.

04.01.07 06:03

Etter at påtalemakten og forsvarerne er ferdig med sine avslutningsprosedyrer i Nokas-saken, vil lagdommer Daniel Lunde starte rettsbelæringen av juryen, eller lagretten som den også blir kalt.

Juryen vil da bli presentert med et sett spørsmål som de skal svare «ja» eller «nei» på.

Les spørsmålene juryen skal svare på under

Juryen skal etter dette trekke seg tilbake og gjennomgå saken. For hver enkelt tiltalt blir det lagt frem en beskrivelse for det de er tiltalt for, og dersom mer syv eller fler av de tolv jurymedlemmene svarer «ja», blir tiltalte kjent skyldig.

For hver av de tiltalte er det ett hovedspørsmål og ett eller flere tilleggsspørsmål. For Erling Havnå er det to hovedspørsmål, ettersom han er den eneste som også er tiltalt for ranet på Postens Brevsenter.

Etter at skyldspørsmålet er avgjort, starter straffeutmålingen. Da vil aktoratet og forsvarerne til dem som er kjent skyldige, prosedere for hvor streng straffen bør bli. Til slutt skal fire jurymedlemmer og de tre lagdommerne fastsette straffen og dommen blir skrevet ut.

Her er spørsmålene juryen skal svare på.

For David Toska, Kjell Alrich Schumann, Erling Havnå, Metkel Betew, Ridvan Halimi, Ikmet Kodzadziku, Lars-Erik Andersen, Johnny Thendrup og Thomas Thendrup er det like spørsmål:

1. Hovedspørsmål (til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer)

Er NN (tiltalte, red.anm.) skyldig i å ha skaffet seg eller andre en uberettiget vinning ved å ha bemektiget seg en gjenstand som tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, og ranet er å anse som grovt særlig fordi det ble truet med skytevåpen og/eller fordi ranet var nøye planlagt og/eller gjaldt en betydelig verdi, eller å ha medvirket til dette ved å ha foretatt den handling som beskrevet nedenfor?

Mandag 5. april 2004 ca klokken 0800 på Domkirkeplassen i Stavanger deltok han i et ranslag. De tok seg inn i atriet til tellesentralen til Norsk Kontantservice, NOKAS; etter nøye planlegging og forberedelse. De var maskerte og bevæpnet med flere automatvåpen. Tilnærmet samtidig blokkerte de utkjørselen fra Stavanger politistasjon med en lastebil som ble satt i brann.

Fluktbiler var på forhånd plassert i Sørmarka og minst en person holdt vakt ved disse. Flere ansatte flytet da de slo på en glassrute til tellesentralens lokaler med slegge og rambukk. De knuste deretter ruten ved å skyte 113 skudd med to automatvåpen mot dem. Syv av ranerne tok seg inn i tellesentralen. Fire ran ere bevæpnet med automatvåpen og enhåndsvåpen holdt vakt i området ved Domkirkeplassen. Det ble avfyrt en rekke skudd mot politiet og politiets kjøretøyer. EN polititjenestemann i sivil og en syklist ble truet med våpen og holdt som gisler for en kortere periode. Politiførstebetjent Arne Sigve Klungland ble skutt i hodet og døde etter kort tid. De rømte fra Domkirkeplassen i tre biler mens de avfyrte flere skudd. I Sørmarka satte de fyr på bilene som var brukt under ranet, og kjørte videre i de utplasserte fluktbilene. Det ble borttatt ca 57.440.000,- kroner i norsk og utenlandsk valuta.

2. Tilleggsspørsmål (skal bare besvares dersom hovedspørsmål 1 besvares med ja. Til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer).

Hadde overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet døden til følge?

3. Tilleggsspørsmål (skal bare besvares dersom hovedspørsmål 1 besvares med ja. Til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer).

Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe?

For Erling Havnå kommer i tillegg:

4. Hovedsspørsmål (til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer).

Er Erling Mathias Havnå skyldig i å ha skaffet seg eller andre en uberettiget vinning ved å ha bemektiget seg en gjenstand som tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, og ranet er å anse som grovt særlig fordi det ble truet med skytevåpen og/eller fordi ranet var nøye planlagt og/eller gjaldt en betydlieg verdi, eller å ha medvirket til dette ved å ha foretatt den handling som beskrevet nedenfor?

Mandag 27. oktober 2003 ca. kl.2240 i Biskop Gunnerus gate 14 i Oslo, etter nøye planlegging og forberedelse, banet han seg sammen med fem andre personer inn i Postens Brevsenter ved at de kjørte en bil gjennom en stengt kjøreport. De tok seg inn i bygningen og knuste et spesialvindu i fjerde etasje med slegge. De var maskerte og hadde flere automatvåpen som de rettet mot ansatte og truet dem til å legge seg ned på gulvet. Minst en av de ansatte ble truet med at han ville bli skutt dersom han ikke gav ranerne penger. Da to av politiets tjenestemenn kom til stedet ble det løsnet minst 12 skudd med automatvåpen mot dem. De tok seg deretter til fots til en perrong på Oslo S der to personer ventet i to biler. De kjørte deretter fra stedet i disse. Det ble borttatt ca 401.000,- i kontanter fra Postens Brevsenter AS.

5. Tilleggsspørsmål (skal bare besvares dersom hovedspørsmål 4 besvares med ja. Til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer).

Er overtredelsen omtalt i andre hovedspørsmål utført som ledd i virksomhet til en organisert kriminell gruppe?

For Alf Henrik Christensen skal følgende spørsmål besvares:

1. Hovedspørsmål (til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer).

Er Alf Henrik Christensen skyldig i å ha skaffet seg eller andre en uberettiget vinning ved å ha bemektiget seg en gjenstand som tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, eller å ha medvirket til dette ved å ha foretatt den handling som er beskrevet nedenfor?

Til bruk under gjennomføringen av ran av Nokas den 05.04.04 i Stavanger, leide han etter forutgående avtale en VW LT varebil i Arendal 04.04.04 og kjørte denne til Stavanger samme ettermiddag. Natt til 05.04.04 hentet han flere ranere bevæpnet blant annet med automatvåpen i Skjeneholen 61 og kjørte dem til et skogholdt i nærheten av Tennisland i Sandnes og/eller han plasserte varebilen i området ved trafostasjonen i Sørmarka utenfor Stavanger og holdt vakt ved denne. Etter at ranet var gjennomført, ranerne hadde flyktet fra Stavanger sentrum og satt ransbilene i brann, fraktet han fem av ranerne med våpen og ransutstyr samt ransutbyttet på ca. kroner 47.440.000,- fra Sørmarka til et hus i Nedre Dalgate 41 i Stavanger?

2. Tilleggsspørsmål (skal bare besvares dersom hovedspørsmål 1 besvares med ja. Til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer).

Er ranet omtalt i hovedspørsmålet å anse som grovt, særlig fordi det ble turet med skytevåpen og/eller fordi ranet var nøye planlagt og/eller gjaldt en betydelig verdi?

3. Tilleggsspørsmål (skal bare besvares dersom hovedspørsmål 1 besvares med ja. Til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer).

Hadde overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet døden til følge?

4. Tilleggsspørsmål (skal bare besvares dersom hovedspørsmål 1 besvares med ja. Til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer).

Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe?

For Dan Pettersen skal følgende spørsmål besvares:

1. Hovedspørsmål (til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer).

Er Dan Pettersen skyldig i å ha skaffet seg eller andre en uberettiget vinning ved å ha bemektiget seg en gjenstand som tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, eller å ha medvirket til dette ved å ha foretatt den handling som er beskrevet nedenfor?

Til bruk under planleggingen av og/eller forberedelser til ran av NOKAS 05.04.04 og som skjulested etter ranet, leide han ut Nedre Dalgate 41 i Stavanger til David Aleksander Toska fra årsskiftet 2003/2004 for kr. 10.000,- per måned. Han bodde selv i huset og observerte at det ble benyttet til lagring av skytevåpen og ransutstyr forut for ranet. Han pusset flere halvautomatiske våpen som senere ble brukt under ranet. Han observerte at flere av dem som senere stod for gjennomføringen av ranet tidvis var i huset. OM morgenen 05.04.04 var han i Nedre Dalgate 41 og tok imot fem ranere med våpen og ransutstyr samt ransutbyttet på ca. kroner 57.440.000,-. Han bistod med å rense og forbinde skuddskadene Johnny Thendrup var påført under gjennomføringen av ranet og sørget for at utstyr ble gjemt i huset og at utbyttet ble midlertidig kledd inne på en hems på et soverom. Han bistod fem av ranerne med å komme seg ut av Rogaland, blant annet med tog, og overleverte våpen og ransutstyr samt utbyttet til andre som fraktet det ut av Rogaland.

2. Tilleggsspørsmål (skal bare besvares dersom hovedspørsmål 1 besvares med ja. Til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer).

Er ranet omtalt i hovedspørsmålet å anse som grovt, særlig fordi det ble turet med skytevåpen og/eller fordi ranet var nøye planlagt og/eller gjaldt en betydelig verdi?

3. Tilleggsspørsmål (skal bare besvares dersom hovedspørsmål 1 besvares med ja. Til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer).

Hadde overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet døden til følge?

4. Tilleggsspørsmål (skal bare besvares dersom hovedspørsmål 1 besvares med ja. Til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer).

Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe?

For Thomas Oscar Ingebrigtsen skal følgende spørsmål besvares:

1. Hovedspørsmål (til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer).

Er Thomas Oscar Ingebrigtsen skyldig i å ha skaffet seg eller andre en uberettiget vinning ved å ha bemektiget seg en gjenstand som tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, og ranet er å anse som grovt særlig fordi det ble truet med skytevåpen og/eller fordi ranet var nøye planlagt og/eller gjaldt en betydelig verdi, eller å ha medvirket til dette ved å ha foretatt den handling som beskrevet nedenfor?

Til bruk under planlegging av og/eller forberedelser av ran av NOKAS 05.04.04 og som skjulested etter ranet, leide David Aleksander Toska ved årsskiftet 2003/2004, Nedre Dalgate 41 i Stavanger. Thomas Oscar Ingebrigtsen var mellommann ved inngåelse av leieavtalen mellom Toska og huseier Dan Pettersen. Han besørget deler av leien betalt. Han observerte at boligen ble benyttet til lagring av skytevåpen og ransutstyr forut for ranet og at flere av de som senere stod for gjennoføringen av ranet tidvis var i huset. Thomas Oscar Ingebrigtsen medvirket til ranet ved å formidle ovennevnte kontakt og betaling, og ved å foreta flere innkjøp og transportoppdrag for en eller flere av ranerne i perioden frem mot ranet, blant annet slik at de kunne holde seg skjult.

2. Tilleggsspørsmål (skal bare besvares dersom hovedspørsmål 1 besvares med ja. Til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer).

Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe?

For William Pettersen skal følgende spørsmål besvares:

1. Hovedspørsmål (til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer).

Er William Pettersen skyldig i å ha skaffet seg eller andre en uberettiget vinning ved å ha bemektiget seg en gjenstand som tilhører en annen, ved å øve vold mot en person eller ved hjelp av trusler som fremkalte alvorlig frykt for vold mot noens person, og ranet er å anse som grovt særlig fordi det ble truet med skytevåpen og/eller fordi ranet var nøye planlagt og/eller gjaldt en betydelig verdi, eller å ha medvirket til dette ved å ha foretatt den handling som beskrevet nedenfor?

Etter ranet av Nokas 05.04.04 i Stavanger hentet han i Nedre Dalgate 41 blant annet to AG3 geværer, to MP5 maskinpistoler, ett Zastava automatgevær (modell Kalashnikov), en US-karabin og en Remington pistol cal 45 og ransutstyr brukt i forbindelse med ranet og/eller utbytte derfra. Dette ble gjort i henhold til avtale med en eller flere ranere, eller noen som handlet på venge av disse. Avtalen var inngått før gjennomføringen av ranet. Våpen og annet utstyr brakte han til Drammensområdet og oppbevarte alt eller deler av dette inntil det ble beslaglagt av politiet i forbindelse med flere ransakinger i perioden 29. september til 15. desember 2004.

2. Tilleggsspørsmål (skal bare besvares dersom hovedspørsmål 1 besvares med ja. Til ja-svar på dette kreves flere enn 6 stemmer).

Er overtredelsen omtalt i hovedspørsmålet utført som ledd i virksomheten til en organisert kriminell gruppe?

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.