Styret i Helse sør-øst vedtok torsdag å dekke 93 prosent av sykehusenes økonomiske merbelastning i 2021, skriver Vårt Land.

Som følge av koronapandemien lå Lovisenberg sykehus og Diakonhjemmet an til et stort underskudd i fjor på grunn av tapte inntekter og økte utgifter under pandemien. Det kunne ha ført til store kutt dersom de ikke ble kompensert for de ekstraordinære koronautgiftene.

Vedtaket betyr at Lovisenberg får kompensert omtrent 241 av 260 millioner kroner i tap og utgifter som følge av pandemien. Vårt Land har ennå ikke oversikt over kronebeløpene for Diakonhjemmets del.

Sykehusene går fortsatt med underskudd i 2021, men med mindre enn de fryktet. Lovisenberg må spare inn 19 millioner kroner på budsjettet for 2022.

(©NTB)