Regjeringen venter at flere kommer i arbeid og foreslår å bruke 5,6 milliarder mindre oljekroner enn i statsbudsjettet for 2018.

Les også: Siv bremser oljepengebruken i revidert nasjonalbudsjett

Se revidert nasjonalbudsjett her

Finansminister Siv Jensen (Frp) legger opp til å bruke 2,7 prosent av Statens pensjonsfond utland – det såkalte oljefondet – når hun tirsdag legger fram regjeringens forslag til revidert nasjonalbudsjett for 2018.

Det er 0,2 prosentpoeng lavere enn i statsbudsjettet som Stortinget vedtok i desember i fjor.

Oljepengebruken blir dermed 225,5 milliarder kroner – noe som er 5,6 milliarder kroner lavere enn i forslaget til statsbudsjett i fjor høst.

- Motvirke ledighet

– Den positive utviklingen i norsk økonomi viser at politikken virker. Regjeringen har ført landet trygt gjennom utfordrende tider. I møte med oljeprisfallet brukte regjeringen statsbudsjettet målrettet til å motvirke arbeidsledighet og legge til rette for omstilling og vekst. Det reviderte budsjettet legger til rette for at de gode tidene kan fortsette, sier finansminister Siv Jensen (FrP) ifølge regjeringen.no.

Dels teknisk

Sjeføkonom Kjersti Haugland i DNB er tilfreds med at regjeringen ikke har falt for fristelsen til å bruke den ekstra oljegevinsten som har kommet siden i høst.

– Norsk økonomi trenger ikke mer gass enn man har i øyeblikket, sier Haugland, som tilføyer at en del av kuttet må tilskrives en teknisk revisjon fordi regjeringen i fjor endte med å bruke mindre oljepenger enn den budsjetterte med.

– Skulle jeg vært skikkelig fornøyd med budsjettet så skulle jeg ha sett at politikerne gikk skikkelig til verks og kuttet i offentlige utgifter, sier Haugland til NTB.

Neppe utgiftskutt

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO antar at det er lite sannsynlig at den reduserte oljepengebruken reflekterer utgiftskutt i samme størrelsesorden.

– Min gjetning er at dette i første rekke reflekterer nye anslag, for eksempel på ledigheten, som vil gi lavere utgifter til dagpenger. Det kan også tenkes at vi har fått høyere anslag på trendvekst i fastlandsøkonomien, som gjør at man kan senke uttaket av oljepenger, sier Dørum til NTB.

Lavere ledighet

Nøkkeltallene som regjeringen la fram klokken 8, indikerer at pilene peker i riktig retning for norsk økonomi.

Regjeringen slår fast at ledigheten er på vei ned og at flere kommer i arbeid. Forventet ledighetstall (AKU-tallene) anslås til 3,8 prosent. Det er 0,1 prosentpoeng lavere enn i det siste anslaget fra Statistisk sentralbyrå (SSB) og 0,2 prosentpoeng lavere enn regjeringens prognose da forslaget til statsbudsjett ble lagt fram i fjor høst.

– Bedringen i arbeidsmarkedet kommer raskere enn ventet, heter det fra regjeringen.

– Dette stemmer med den virkeligheten vi ser utenfor vinduene våre og som våre medlemmer forteller oss om, sier Dørum til NTB.

Vekst over trend

Veksten i fastlandsøkonomien ligger over den historiske trenden, fastslår regjeringen. Veksten anslås til 2,5 prosent i år og 2,6 prosent neste år – noe som er på linje med det regjeringen la opp til i statsbudsjettet.

Budsjettets påvirkning på norsk økonomi (budsjettimpulsen) anslås dermed å være nøytral på 0,1 prosentpoeng.

– Revidert budsjett skal normalt ikke inneholde store endringer hvis ikke særskilte forhold skulle tilsi det, men det har ikke vært noen slike særskilte forhold den siste tiden. Det er derfor betryggende at de opprettholder innretningen fra statsbudsjettet i høst, som gir en veldig forsiktig påvirkning på norsk økonomi, sier Dørum.

Regjeringen legger fram hele forslaget til revidert nasjonalbudsjett klokken 10.45.

Les også: Her er lekkasjene fra revidert nasjonalbudsjett