Statsminister Erna Solberg (H) og en rekke nåværende og tidligere statsråder forklarer seg i høring om objektsikring i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomité mandag.

* Direktør i Nasjonal i sikkerhetsmyndighet Kjetil Nilsen

* Forsvarssjef admiral Haakon Bruun-Hanssen

* Politidirektør Odd Reidar Humlegård

* Tidligere justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen (Frp)

* Tidligere justis-, beredskaps- og innvandringsminister Sylvi Listhaug (Frp)

* Tidligere forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H)

* Justis-, beredskaps- og innvandringsminister Tor Mikkel Wara (Frp)

* Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen (H)

* Statsminister Erna Solberg (H)

Les også: Amundsen hardt ut mot presse og opposisjon i terrorhøring

Politidirektør: Solberg misforsto

Politidirektør Odd Reidar Humlegård innrømmet i høringen at det var feil å rapportere «grønt» i 2014. Videre ga han uttrykk for at statsminister Erna Solberg misforsto politiets rapporter da hun sto i Stortinget og forsikret at alt var i orden med terrorsikringen av viktige bygg.

For det første var det feil å rapportere «grønt» – i betydningen målet oppnådd – om politiets sikringsstyringer i 2014, ifølge Humlegård. Man var ikke i mål. Dernest ble den grønne statusen overtolket da statsminister Erna Solberg (H) viste til at Politidirektoratet hadde meldt grønt status innen justissektoren.

SV og Ap: Stortinget fikk feil informasjon

Både SV og Ap mener det er grunn til å slå fast at Stortinget fikk feil informasjon om terrorsikring, melder VG.

- Humlegård bekreftet nå at at de ga feil informasjon til departementet, og at departementet ikke har korrigert dette overfor Stortinget. Statsministeren korrigerte noe av dette i fjor, men på en feil måte. Det er først nå vi vet at «grønt» kun gjaldt sikringsstyrker, uttaler komiteleder Dag Terje Andersen (Ap) til VG.

- Feilen er mitt ansvar

– Vi brukte grønn farge på et oppfølgingspunkt som handlet om å utarbeide et koordinert planverk for bruk av sikringsstyrker. Det ble meldt grønt i 2014 og i 2015. Feilen er mitt ansvar, i år som i fjor, sa Humlegård på spørsmål fra komitéleder Dag Terje Andersen (Ap).

Humlegård viste videre til at det i merknadsfeltet fremgikk en noe mer nyansert rapportering.

– Men bruk av farge var feil, og kunne absolutt misforstås, understreket han.

Andersen pekte på at statsministeren formidlet til Stortinget at det var varslet grønt for justissektoren.

– Er det korrekt at det gikk videre enn det dere hadde varslet, og som i utgangspunktet var feil markert fra deres side?

– Ja, vi rapporterte ikke på hele justissektoren, sa Humlegård.

Les også: Hareide utelukker ikke å felle regjeringen

Terrorhøringen: Skjebnedag for Erna Solberg

Amundsen: Avviste å ha feilinformert

Tidligere justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) avviste i høringen at han på noe tidspunkt har feilinformert Stortinget om arbeidet med terrorsikring.

Både under høringen i kontroll- og konstitusjonskomiteen og i møte med journalister etterpå, fastholdt Amundsen at han har gitt et riktig bilde av arbeidet med å sikre politiets objekter og status for å lage planer for sikringsstyrkene.

Amundsen ville ikke ha noen mening om hvordan eller hvorfor statsminister Erna Solberg (H) under fjorårets høring kunne fremstille det som at man var i mål med objektsikring.

– Hva gjorde du for å bidra til at fremstillingen ble korrekt? fikk Amundsen spørsmål om både under høringen og av journalistene i etterkant.

– Jeg har oppfylt mitt konstitusjonelle ansvar, sa Amundsen, og viste til at det ble gitt korrekt informasjon i fremleggelsen av forslag til statsbudsjett for 2017 og 2018, altså under hans tid som justis- og beredskapsminister

– Hva som måtte ha skjedd før min tid, er ikke mitt anliggende. Jeg informerte Stortinget korrekt, sa Amundsen.

(©NTB)

Les også: Kan bli nødvendig med lukket høring om terrorsikring