Gå til sidens hovedinnhold

Diskrimineringsombudet: - Det er ikke ulovlig å diskriminere på grunn av politisk syn

- Et vern mot diskriminering på grunn av politisk syn gjelder bare i arbeidslivet og er ikke omfattet av den øvrige diskrimineringslovgivningen.

Det sier likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjurstrøm til Nettavisen, etter at vi skrev om serveringsstedet The Broker som ba tilhengere av det svenske partiet Sverigedemokraterna om å «gå videre» forbi uteserveringen deres.

Les egen sak: Denne Oslo-kafeen nekter å servere tilhengere av Sverigedemokraterna

Sververingsstedet The Broker sier at skiltet ble tatt ned «rimelig fort» og at alle er er velkomne (les egen sak).

- Jeg mener det er uheldig at folk nektes en kopp kaffe på grunn av sitt politiske syn, sier likestillings- og diskrimineringsombud Bjurstrøm, men er klar på at det ikke er ulovlig.

Kraftige reaksjoner

Saken har vagt sterke reaksjoner og Nettavisen har fått mange henvendelser fra personer som reagerer. Flere har sammenlignet saken med straffesaken mot frisør Merete Hodne som ble dømt for å ha nektet Malika Bayan hårklipp fordi hun gikk med det religiøse hodeplagget hijab

(les egen sak).

Stortingsrepresentant Ulf Isak Leirstein klaget utestedet inn for Diskrimineringsombudet, og mener at reaksjonene ville vært en helt annen hvis noen hadde avvist å servere SV-sympatisører, homofile eller var mørke i huden.

sin FB-side skriver stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde: «Cafeen The Broker skriver på skilt utenfor at den ikke vil ha de som stemmer SD som gjester. Mao organisert og åpenlys diskriminering på politisk grunnlag. Dette er dette samme som ledet til raseopptøyer i USA hvor skiltet «Whites only» sto i vinduene. Hva blir det neste?»

Forskjell på religion og politikk

Etter at NA tok kontakt, har ombudet gjort en juridisk vurdering av saken, og er klar på at «The Broker-saken» ikke kan sammenlignes med «frisør-saken». Mens Hodne ble dømt for å ha nektet å yte tjeneste på grunn av religion, nektet The Broker å yte tjeneste som følge av politikk. Religiøs diskriminering er ulovlig, men ikke politisk.

- Når det gjelder diskrimineringsvern, så skiller vi her mellom strafferettslig og sivilrettslig vern. Diskriminering ut fra vernede grunnlag er altså ulovlig, men det er bare de grunnlagene som omfattes av straffeloven § 186 (ekstern lenke) man kan straffes for å diskriminere ut fra.

Paragrafen omfatter kun nektelse av varer og tjenester på grunn av hudfarge, nasjonal eller etnisk opprinnelse, religion og livssyn, homofil orientering og nedsatt funksjonsevne.

- Altså ikke kjønn eller politisk syn, poengterer Bjurstrøm.

Hun sier at å nekte kvinner eller menn adgang/tjenester ut fra kjønn vil være ulovlig etter likestillings- og diskrimineringsloven, og at politisk syn kun er direkte vernet i arbeidslivet gjennom arbeidsmiljøloven § 13-1 (ekstern lenke).

- Det vil si at kunder ikke er vernet av disse bestemmelsene med henhold til diskriminering på grunn av politisk syn, men kun de som har et arbeidsforhold i virksomheten, sier Bjurstrøm.

Kommentarer til denne saken