Gå til sidens hovedinnhold

- Disse barna forsvinner uten at noen leter

Siden 2010 har flere hundre barn forsvunnet fra asylmottak. 248 av dem er fremdeles borte.

OSLO (Nettavisen): Redd Barnas ungdom mener det norske samfunnet tar for lett på alle de enslige asylbarna som hvert år forsvinner fra norske mottak. Siden 2010 har flerle hundre barn forsvunnet på denne måten. 248 av dem er fremdeles borte.

- Får ikke oppfylt rettigheter

- Hvis et norsk barn forsvinner, frykter man det verste. Når det forsvinner et barn fra et asylmottak, regner man med at det går bra. Men her er det barn som ikke får oppfylt sine rettigheter, sier Andrea Sjøvoll til Nettavisen.

Hun er leder for Press, Redd Barnas ungdomsorganisasjon, som torsdag tar initiativ til en markering foran Stortinget for asylbarna som forsvinner.

Ber regjeringen endre politikk

Sjøvoll sier de ikke er ute etter å kritisere Utlendingsdirektoratet (UDI), men at de ønsker at regjeringen endrer de rammene UDI opererer innenfor.

- Regjeringen må endre politikken for at enslige asylbarn skal få de rettighetene de har krav på gjennom FNs barnekonvensjon, sier hun.

Les rapporten om de enslige, mindreårige asylbarna som forsvinner

- Forsvinner uten at noen leter

- Vi mener barn må behandles som barn. Vi vil ha mer oppmerksomhet rundt de savnede barna, vi vil vise at vi savner de ungene som forsvinner. Dette er barn som ikke har noen å lene seg på, og de forsvinner uten at noen leter etter dem, sier Sjøvoll.

Transittmottak for mindreårige

Hvalstad transittmottak i Asker drives av selskapet Hero og er et av asylmottakene hvor man kjenner godt til problematikken. Mottaket tar imot enslige, mindreårige asylsøkere i alderen 15 til 18 år. De er innom transittmottaket i 40-50 dager.

Mottaksleder Tellef Grønlie bekrefter at de opplever at beboere forsvinner. Det skjer til tross for at mottaket følger godt med og registrerer alle beboerne fem ganger i døgnet. Det skjer ved måltidene og etter leggetid.

- Når vi oppdager at noen er borte, melder vi fra til verge, til barnevernet, UDI og politiet, sier Grønlie.

- Hvor blir de av?

- Jeg vil understreke at det store flertallet av de som blir borte er saker vi opplever som lite bekymringsfulle. Stort sett er det unge mennn som vi vet går inn og ut av mottak. Ofte dreier det seg om Dublin-saker (Schengen-samarbeidets avtaler om hvilket land som skal behandle asylsøknaden). En del forsvinner like før eller etter alderstesting, og da gjerne før resultatet foreligger, sier han.

Blir alderstestet i transitt

De medisinske alderstestene blir utført med røntgen av håndrot og undersøkelse av tenner.

- Hos oss blir alle alderstestet i transitt, og mange av de som testes viser seg å være over 18 år, sier Grønlie.

Mange over 18 år

- Det er snakk om en betydelig andel. De siste opptellingene våre anslår at det kan dreie seg om rundt 40 prosent, sier han.

De såkalte "drifterne" som dukker opp i flere land og på ulike mottak er et problem som diskuterers i hele Schengen-området, ifølge Grønlie. Mottakslederen på Hvalstad vil likevel ikke underslå at det i mange saker er reell grunn til bekymring når noen blir borte.

Kartlegger mulig menneskehandel

- I mottakene kartlegger vi mulige ofre for menneskehandel, og vi kan sende bekymringmelding til barnevernet, og det har skjedd at de har kommet og sørget for akuttplassering av barn.

Grønlie sier de sender en formell savnetmelding etter noen dager når noen blir borte.

- Overdrevent fokus

Andrea Sjøvoll i Press utelukker ikke at det kan være mange blant de forsvunnede barna som i virkeligheten er unge voksne.

- Det kan det være, men før man har fått gjort en ordentlig test skal man ifølge UDIs egne retningslinjer regne dem som barn, sier hun.

- Jeg mener det blir et overdrevent fokus på at de lyver på alderen eller at de driver med kriminalitet. Det fører til stigmatisering av en allerede utsatt gruppe.

- Vi frykter at det er store mørketall når det gjelder menneskehandel. Barn som kommer alene blir lett offer, sier hun.

Reagerer på hva UDI skriver

Sjøvoll reagerer når UDI på sine nettsider skriver:

"Det er mange grunner til at enslige mindreårige asylsøkere reiser fra asylmottak. De fleste gjør det sannsynligvis av fri vilje, men noen forsvinninger gir grunnlag for bekymring."

Press-lederen mener UDI og mottakene gjør en så god jobb som de kan med de rammevilkårene regjeringene har satt, men advarer mot å dysse ned et stort samfunnsproblem.

- Vi ønsker på lik linje med UDI en mer faktabasert asyldebatt, men samtidig er det viktig å huske at dette er snakk om barn, sier hun.

Les også: Politiet mener kriminelle asylsøkere bløffer om alder

Asylsøkere nekter å la seg teste for å kunne selge dop

Reklame

Strømsjokket: Spotpris 77,72 øre - fastpris 24,90 øre

Kommentarer til denne saken