Gå til sidens hovedinnhold

Disse får ønskene oppfylt

Nå er det avgjort hvor vordende studenter får tilbud om studieplass til høsten.

86 prosent av de kvalifiserte søkerne gjennom Samordna opptak 2006 får tilbud om studieplass, to av tre på sitt førsteønske, opplyser Samordna opptak i en pressemelding.

Færre søker
I alt 94.204 personer har i år søkt opptak til høyere grunnutdanning gjennom SO. Det er en nedgang på 2,2 prosent sammenliknet med 2005.

I år er det omtrent 1400 færre kvalifiserte søkere enn i fjor som ikke har blitt tilbudt studieplass. De kan lete etter ledige studier på Restetorget. Søkere som ikke har fått noe tilbud, kan også velge å stå på venteliste. I 2005 ble det gitt rundt 4.500 tilbud i ulike suppleringsopptak.

Flere lærerplasser
Lærerutdanningene har hatt den største økningen når det gjelder hvor mange av de som hadde studiet som øverste ønske, som ble tilbudt plass. Veksten her var på 13,5 prosent. Også blant de som hadde teknologi, ingeniørfag og arkitektur på første plass, er det langt flere som blir tilbudt plass i år enn i fjor - her er økningen på 10,5 prosent.

De studentene som har minst sjanse for å få førsteønsket sitt oppfylt, er de som har søkt mediefag, bibliotekfag og journalistfag. 27,6 prosent færre av de som søkte seg til disse studiene får tilbud om plass i år sammenliknet med i fjor.

Vanskeligere å bli fisker
Estetiske fag, kunst- og musikkfag har en nedgang på 33,6 prosent, men dette skyldes i første rekke at Kunsthøgskolen i Oslo ikke lenger deltar i Samordna opptak.

Størst tilbakegang i antallet utsendte tilbud har fiskeri-, husdyr- og landbruksfag. 14,2 prosent færre søkere får tilbud om plass her i år enn i fjor. For hotell- og reiselivsfag har det vært en nedgang på 13,6 prosent.

Søkere som har fått tilbud om studieplass eller står på venteliste, har frist til 26.juli med å gi svar. Man kan svare via internett på www.samordnaopptak.no.

Reklame

Dette gir du til morsdagen

Kommentarer til denne saken