Gå til sidens hovedinnhold

Disse må betale for Rødts løfte om bedre tannhelse

Disse partiene ha gratis tannhelse:

- Tannhelsen er et stort hull i velferdsstaten, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes, som vil ha gratis tannlege. Se hva alle de norske partiene mener om gratis tannhelse.

En fersk undersøkelse viser at nordmenn flest ønsker offentlig tannhelse. På Stortinget derimot, er det bare SV og Rødt som går inn for dette.

- Alle skjønner at det er et stort hull i velferdsstaten at tennene ikke behandles som en del av kroppen. Alle skjønner det er feil at størrelsen på lommeboka skal bestemme om du har god tannhelse eller ikke, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

I sitt alternative statsbudsjett for 2018 går partiet inn for fri tannhelse.

- Hvor mye vil det koste?

- Det har vi spurt finansdepartementet om i forbindelse med vårt alternative statsbudsjett, sier Moxnes og legger til.

- Men det er klart at rettferdige helsetjenester koster penger, men i sum vil samfunnet bruke mindre penger på offentlige helsetjenester enn om de skulle vært private som i USA.

Pengene vil Moxnes hente fra økte skatter for bedrifter og de som tjener over 600.000 kroner:

- Og spesielt for de som tjener over 1 million kroner, sier han.

Nordmenn vil ha offentlig tannhelse

I en undersøkelse gjennomført av Opinion for FriFagbevegelse og Dagsavisen svarer 89 prosent av de spurte at tannhelse bør bli en del av helsetilbudet på lik linje med andre helsetjenester.

Enigheten går på tvers av partiene. 94,4 prosent av velgerne til Rødt og Arbeiderpartiet mener tannhelse bør bli en del av det offentlige helsetilbudet, mens 83 prosent av Høyre-velgerne mener det samme.

Les egen sak: Ni av ti vil ha tannhelse inn i det offentlige helsetilbudet

Halvparten av de spurte er i ganske stor grad eller svært stor grad villig til å betale mer skatt for at tannhelse helt eller delvis skal dekkes av det offentlige. 24 prosent er ikke villig til å betale mer skatt for å få til dette.

Partiene

SV (partiprogram i ekstern lenke) og Rødt (partiprogram i ekstern lenke) ønsker offentlig tannhelse på lik linje med andre helsetjenester.

Høyre og Arbeiderpartiet ønsker å styrke stønaden til de med ekstra dårlig økonomi og til personer som av spesielle årsaker har ekstra dårlig tannhelse. Du kan lese Høyres programmet her og Arbeiderpartiets program her.

Venstre ønsker at «mennesker med svak økonomi skal få støtte til tannbehandling, og at flere skal få støtte til større inngrep». Senterpartiet vil ha gratis tannhelse for de under 21 år.

KrF skriver i sitt program at den offentlige tannhelsetjenesten «må sikres tilstrekkelig finansiering for å ivareta de lovpålagte oppgavene de har» og at «det må legges til rette for godt samarbeid mellom privat og offentlig tannhelsetjeneste for å ivareta den øvrige befolkningens behov for tannhelsetjenester».

Frp skriver i sitt partiprogram at «tennene er en del av kroppen, og sykdom i munnhulen må derfor ses på som en ordinær diagnose» og at refusjonsordningene bør bli bedre og egenandelene lavere på sykdomsrelatert tannbehandling.

- Vi har god tannhelse

- 89 prosent mener at tannhelse bør være en del av den offentlige helsetjenesten. Bør ikke dere politikere da gjøre som velgerne sier?

- Vi bruker allerede flere milliarder på offentlig tannhelse via fylkeskommunene og støtteordninger til de som trenger det mest. Vi lytter selvsagt til befolkningen, og er det er mange ønsker og behov for nytt innhold i velferdsstaten sier andre nestleder Sveinung Stensland (H) i helse- og omsorgskomiteen på Stortinget.

Han er usikker på om det er riktig å prioritere offentlig finansiert tannhelse foran andre utfordringer.

- Fastleger, sykehus, eldreomsorg og nye medisiner krever sitt, sier han.

Stensland mener at tannhelsen i Norge er god, og at Sverige har et like stort udekket behov etter at landet innførte delvis offentlig tannhelsetjeneste.

- Derfor er det helt feil prioritering å gi gratis tannhelsetjenester til en befolkning som har i all hovedsak har god tannhelse. Vi må i stedet prioritere de som har utfordringer som gjør at de ikke er i stand til å vare på tennene sine, sier Stensland.

Kommentarer til denne saken