*Nettavisen* Nyheter.

Disse merkene må du lære deg og barna

Foto: SFT/ANB (SFT)

Nå kommer nye faremerker.

16.10.09 11:30

De velkjente oransje faremerkene som blant annet salmiakkflaskene er merket med, skal erstattes med nye.

Se bilder av de nye faremerkene nederst i saken.

Dagens faremerker vil gradvis bli byttet ut når det kommer nye regler for merking og klassifisering av kjemikalier.

Bakgrunnen er innføringen av nye, felles merker for alle land i verden.

Forslaget til nytt merkesystem sendes nå ut på høring, opplyser Statens forurensningstilsyn (SFT).

– Felles merker vil sikre riktig bruk og avfallshåndtering og dessuten effektivisere handelen med kjemikalier på tvers av landene, sier SFT-direktør Ellen Hambro.

– Bedre beskyttelse
For å beskytte miljøet og menneskers helse, må farlige kjemiske stoffer og stoffblandinger klassifiseres, merkes og emballeres forsvarlig. Disse reglene gjelder både kjemikalier som selges til forbrukere og kjemikalier til yrkesmessig bruk.

Det som nå skjer er at EUs forordning om klassifisering, merking og emballering, som trådte i kraft i EU den 20. januar i år, skal innlemmes i norsk regelverk.

– Hovedformålet er å etablere like kriterier over hele verden for klassifisering og merking av kjemikalier. Beskyttelsesnivået i Norge vil være tilsvarende som med dagens regelverk, mens det globalt sett vil bli bedre beskyttelse av menneskers helse og miljøet, sier Ellen Hambro.

På høring
Merkeregelverket foreslås gjennomført i Norge i form av en henvisningsforskrift, og i den forbindelse blir det nå en høring med frist til 8. januar 2010.

Etter at det trer i kraft, vil det nye regelverket i Norge gjelde parallelt med dagens forskrift om klassifisering og merking av farlige kjemikalier frem til 1. juni 2015.

(ANB)

2479

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag