Gå til sidens hovedinnhold

DN dømt for ærekrenkelse

Avisen må betale 390.000 kroner til lege Eivind Borna.

Dagens Næringsliv har gått på et knusende nederlag i Oslo tingrett. Avisen ble saksøkt av lege Eivind Borna etter at han ble hengt ut i avisen i 2005.

29. og 30. oktober 2005 skrev Dagens Næringsliv at psykolog John Sandstrøm og psykiater Pål H. Herlofsen skrev ut falske legeattester mot betaling. I den 11 sider lange artikkelen blir Eivind Borna trukket inn med navn og bilde som en samarbeidspartner eller nyttig idiot som hjalp Sandstrøm og Herlofsen.

- Nyttig idiot
Borna saksøkte avisen for ærekrenkelser, og Oslo tingrett har nå idømt han en erstatning på til sammen 390.000 kroner. I tillegg må DN betale saksomkostningene til Borna.

- Etter rettens vurdering er tolkingsresultatet at Borna i DNs artikkel fremstår som en del av Sandstrøm og Herlofsens korrupte nettverk, som mot betaling, selger falske legeerklæringer til straffedømte for at disse skal kunne oppnå soningsutsettelse, soningsfritak og/eller benådning, står det i dommen fra Oslo tingrett.

Retten legger spesielt vekt på bildeteksten under et bilde Borna hvor det stod «Nyttig idiot?».

- Utsagnene, sammenholdt med bildet og underteksten er, slik retten ser det, «egnet til å skade» Bornas omdømme ved at han er utsatt for «tap av den for hans stilling eller næring fornødne tillit». For sistnevnte vilkår vises det til hvilke konsekvenser artikkelen medførte for Borna. Videre vises det til at leger i kraft av sin stilling er avhengig av en særlig tillit fra pasienter, leger, og fra myndighetene, står det videre.

Oslo tingrett skriver videre at saken var viktig, men at det var av begrenset allmenn interesse hvilken lege som skal ha blitt lurt av Sandstrøm. Retten mener derfor at avisen ikke burde offentliggjort Bornas navn og bilde.

Fortvilet
Dagen etter omtalen i Dagens Næringsliv, ble Borna innkalt til Helsetilsynet i Oslo og Akershus for å forklare seg om sin rolle i saken. Politiet opprettet sak mot Sandstrøm og Herlofsen, mens Borna fikk status som mistenkt.

Borna ble fortvilet over avisoppslaget og bedyret sin uskyld overfor Nettavisen etter at saken ble kjent.

- Dette er den eneste gangen jeg har fått i oppdrag å henvise en person med kriminell bakgrunn til Sandstrøm, sa lege Borna til Nettavisen i 2005.

Avisoppslag
Dette skrev DN om Borna i artikkelen:

«Sandstrøm plukker opp telefonen, ringer et privat legesenter og arrangerer et møte med en lege, dr Eivind Borna. Han trenger en henvisning. Sandstrøm finner frem, et hvitt ark og begynner å notere. Du sliter med angst, depresjoner, søvnproblemer, hodepine, konsentrasjonsvansker – og en annen ting: Du ser ikke noen mening med livet. Punktum. Basert på notatet skal Borna skrive en henvisning.»

«Dr. Bornas henvisning lyder: 'Langvarig periode med angst, depresjon. Behandlingstrengende. Henvises til behandling hos psykolog'. Akkurat slik som Sandstrøm noterte. Inn og ut på ti minutter.»

Reklame

Strømsjokket: Kun 2,3 % har den billigste avtaletypen