*Nettavisen* Nyheter.

DnB NOR tror ledigheten vil falle

Færre arbeidsledige og høyere inntektsvekst. Høy prisvekst på boliger og færre bilkjøp. Det er hovedkonklusjonene i DnB NOR Markets omfattende økonomisk spådommer for 2005.

18.01.05 11:03

Den økonomiske veksten den siste året har i relativt liten grad slått påvirket arbeidsledigheten, som i fjor var på 4,4 prosent. Nå tror derimot makroøkonomene i DnB NOR Markets at ledigheten endelig skal dippe betydelig ned.

I en presentasjon av de økonomiske utsiktene for 2005 som DnB NOR presenterte i dag, spår storbanken at ledigheten i 2005 vil falle til 4,4 prosent. Til neste år ser banken for seg et videre fall til 3,8 prosent.

«Sysselsettingsveksten ble noe hemmet av at antall utførte timeverk per arbeidstaker økte. Også arbeidstilbudet økte, slik at nedgangen i arbeidsledigheten ble liten. Sysselsettingsveksten kom imidlertid i hovedsak i privat sektor i motsetning til tidligere konjunkturoppganger der også offentlig sysselsetting har steget markert,» skriver DnB NOR.

Flere i arbeid og en fortsatt høy inntektsvekst, vil gi en relativt høy økonomisk vekst i Norge. DnB NOR tror fastlandsøkonomien vil vokse med 3,75-4 prosent i 2005.

Når det gjelder renten, opprettholder DnB NOR sitt tidligere anslag for året.

"Vi tror at første renteøkning kommer i juni, og at renten heves annethvert møte deretter. Med en renteøkning på 25 punkter pr gang vil renten være 2,50 prosent ved året utløp. Det er samme prognose som i forrige rapport, men en liten oppjustering i forhold til det vi mente i desember", heter det i rapporten.

Det vil også slå positivt ut for landets boligeiere. DnB NOR tror boligprisene vil forsette å stige gjennom året.

«Vi har lagt til grunn at boligprisveksten fortsetter, men med en noe mer avdempet veksttakt gjennom året enn i fjor. Den gjennomsnittlige veksttakten fra 2004 til 2005 anslås nå til 8,5 prosent. Dette er en oppjustering fra forrige rapport, først og fremst fordi prisoverhenget til i år ble noe større enn sist anslått,» skriver DnB NOR i sin rapport.

Bilsalget derimot, vil neppe forsvare de sterke tallene fra 2004. «Vi venter likevel ikke at husholdningenes bilkjøp blir like høye i år som i fjor,» skriver DnB NOR.

Nettavisen ønsker en åpen og levende debatt.

Her kan du enkelt bidra med din mening.

Annonsebilag