Det besluttet Høyesteretts ankeutvalg fredag. Forbrukerrådet vant saken i lagmannsretten, og DNB valgte å anke.

– Allerede da vi bestemte oss for å ta saken til retten, var vi forberedt på at den kunne gå helt til Høyesterett, sier forbrukerdirektør Inger Lise Blyverket.

DNB ble i mai dømt til å betale tilbake 345 millioner kroner til 180.000 fondskunder etter å ha tapt norgeshistoriens største massesøksmål.

Borgarting lagmannsrett fastslo at DNBs forvaltning av tre aksjefond var mangelfull og i strid med god forretningsskikk.

– Ikke bare har fondssparerne betalt nesten dobbelt så mye som de skulle, men de har også tapt betydelige beløp i avkastning på sparepengene sine, heter det i dommen.

– Det er andre gangen vi er i Høyesterett med DNB i løpet av denne saken. Den første runden var for å få gjort det mulig å kjøre gruppesøksmål. Der gikk saken forbrukernes vei, og vi håper igjen at Høyesterett kommer til en god, prinsipiell avklaring i forbrukernes favør, sier forbrukerdirektøren.

– Saken har allerede hatt en disiplinerende effekt på bransjen, og vi ser at flere banker har justert prisene sine på fond i løpet av de siste månedene, sier Blyverket.

(©NTB)