Den tidligere høyt respekterte og betrodde polititoppen blir fratatt så å si all troverdighet i dommen som ble lest opp i Borgarting lagmannsrett fredag formiddag. Retten ser bort fra alt han har forklart som er relevant for vurderingen av de sentrale bevisene mot ham.

– Man kan se fullstendig bort fra forklaringen hans når han sier han ikke kjente til hasjvirksomheten til Cappelen, og man kan se fullstendig bort fra forklaringen om at kontakten med Cappelen var av rent politifaglig karakter, sa lagdommer Mette D. Trovik da hun innledet domsavsnittene om bevisvurderingen.

– Det er bevist at Jensen forsettlig har medvirket til innførsel av hasj til Norge, slik som det blir skildret i tiltalen, konkluderte hun.

Det framgår av domspremissene at retten har lagt avgjørende vekt på forklaringen til Cappelen.

(©NTB)