Gå til sidens hovedinnhold

Dømt for hallikvirksomhet

Mennene bak bladet og nettstedet E-zone er dømt til fengsel.

To av de tre mennene som var tiltalt for utgivelsen av bladet ”E-zone kontakt” og drev internettsiden www.e-zone.no, er dømt til fengsel. Den tredje slipper unna med betinget dom fordi han ikke svindlet staten for penger.

De to mennene på henholdsvis 39 og 31 år er dømt til fengsel i ett år. En vesentlig del av denne straffen er for trygdesvindel. Samtidig med at de to mennene solgte annonser til prostituerte, mottok de også penger fra NAV.

Oslo tingrett sier at straffen for hallikvirksomhet i denne saken må bli lav. E-zone Forlag NUF kom på banen sist av de kjente norske sexannonse-bladene. De andre bladene fortsatte også i lang tid før de stoppet denne virksomeheten.

Liten straff
«Heving av straffenivået får ein ta etter kvart om nye aktørar kjem til. Det vesentlege i straffeutmålinga blir såleis trygdebedrageria.» står det i dommen fra Oslo tingrett.

Under rettsforhandlingene i Oslo tingrett erkjente de to mennene at de hadde solgt sexannonser til prostituerte og trykket disse i magasinet, og publisert dem på internett.

Likevel nektet de straffskyld for hallikvirksomhet. Årsaken er at de mener de holdt seg innenfor loven, og at publisering av de prostituertes annonser ikke var annerledes enn det mange andre publikasjoner hadde gjort før dem.

Viktig for prostitusjonen
«Etter rettens syn er annonsering, anten dette skjer gjennom blad eller internett, ein vesentleg føresetnad for inneprostitusjon» står det blant annet i dommen.

De tre dommerne i Oslo tingrett er delt i synet på om distribusjon av annonser for prostituerte er ulovlig.

Oslo tingrett viser til straffesaken mot SøndagSøndag i 2004 der avisen ble frikjent for å ha fremmet prostitusjon, men der lagmannsretten opphevet hele dommen inkludert frifinnelsen.

Den gang konkluderte lagmannsretten med at SøndagSøndag kunne ha fremmet prostitusjon fordi de var en viktig aktør i dette annonsemarkedet.

Delt
«Fleirtalet (av dommerne i Oslo tingrett red. anm) viser med dette til at rettstilstanden no i alle fall ikkje var slik at det å lage annonseforum for prostituerte udiskutabelt var lovleg. Avgjerda i lagmannsretten saman med den klare ordlyden ”fremme andres prostitusjon”, gav eit tydleg signal om at dette kunne vera ulovleg. Dei tiltala var såleis ikkje i noka rettsvillfaring som kan frita for straff.» står det i dommen.

Den siste av de tre dommerne, altså mindretallet, mener derimot at alle utenom det juridiske miljøet oppfattet opphevelsen av dommen mot SøndagSøndag som en erkjennelse av at trykking av annonser for prostitusjon ikke var ulovlig.

Saken blir anket videre. Under rettsforhandlingene sa både forsvarere og påtalemyndighet at spørsmålet vil bli endelig avgjort i Høyesterett.

Reklame

Tilbud: Nå får du 15 GB til kun 299 kroner i måneden