Gå til sidens hovedinnhold

Dømt for meningsløs rettssak

Dommeren mente at advokatens innsats i retten var så elendig at hun dømte ham til å betale 15.000 kroner i erstatning.

Boten er en erstatning til staten for det dommer Ruth Anker Høyer betegner som en meningsløs rettssak, skriver Aftenposten.

«Retten må trekke den slutning at saksøker og deres prosessfullmektig har unnlatt å skaffe seg et minimum av faglig og juridisk kunnskap om grunnlaget for den saken de selv har anlagt, noe retten finner uakseptabelt», heter det i avgjørelsen til dommer Høyer i Oslo tingrett.

Den aktuelle rettssaken dreide seg om svært kompliserte vurderinger av datateknisk karakter, og dommer Høyer var ikke imponert over saksøkerens advokat.

Den åtte dager gamle hovedforhandlingen endte med at saksøker tapte saken, mens advokaten fikk overhøvling og bot av Høyer.

«Etter rettens oppfatning har advokaten for det første forsømt å foreta de mest elementære undersøkelser av om hans parts anførsler kunne bevises. Dernest har han rådet sine parter til å gå til sak basert på uholdbare tolkninger av loven», skriver dommer Høyer ifølge Aftenposten.

Reklame

Siste sjanse: 10 superkupp du gjør på Cyber Monday