I april ble den tidligere landslagsspilleren i fotball John Arne Riise dømt til å tilbakebetale 483.000 kroner som han hadde tappet fra en konto.

Det var høsten 2016 at det ble kjent at en person hadde tatt ut søksmål mot Riise. Etter å ha tapt i retten nektet han å gi opp, dommen ble anket og stjerneadvokaten John Christian Elden ble hyret til å føre ankesaken.

Den var opprinnelig berammet 3. desember i Frostating lagmannsrett, men saken blir det aldri noe av.

- John Arne Riise har fullt ut akseptert å betale tilbake pengene. Dette skal hans advokat John Christian Elden ordne. En avtale mellom partene er signert og det er ikke lenger noen tvist, sier personens advokat Mette Yvonne Larsen til Nettavisen.

- Min klient orker ikke å fortsette kampen mot Riise, nå er han villig til å betale de 483.000 fullt ut, noe vi mener er en god løsning.

Bakgrunnen for konflikten er at Riise i tidsrommet 07.12.16 - 19.03.17 tappet med til sammen ti uttak. Totalbeløpet var på 483.000 kroner. Pengene tilhørte en tredjeperson.

Det største uttaket var på 150.000 kroner, og Riise har aldri bestridt at han har tatt penger ut av kontoen, men motsatte seg kravet da han ble saksøkt.

- Motparten har akseptert det forliksforslaget Riise fremsatte før saken ble behandlet i tingretten. Pengene blir stående på sperret konto og begge parter overfører fra sine konti til en felles konto, skriver Elden i en mail til Nettavisen.

Riises motpart tok ut 51.600 kroner fra den samme kontoen da det ble oppdaget at det manglet 483.000. Tidligere har Larsen sagt til Nettavisen at det var hun som ba sin klient om å ta det resterende beløpet for å sikre at ikke disse pengene forsvant.

I tingretten krevde Riise å få betalt dette beløpet, men det ble blankt avvist av retten.

Elden forklarer til Nettavisen at Riises opprinnelige krav var at han ønsket at begge partene skulle sette pengene de hadde tatt inn på en sperret konto. Elden mener at det var feil av tingretten å avvise Riise krav i forrige runde nå som saken er forlikt slik Riise opprinnelig hadde foreslått, ifølge Elden.

I tingretten ble Riise også dømt til å betale motparten 110.000 kroner i saksomkostninger. Dette krangler partene om fremdeles. I tillegg kommer saksomkostninger for utgifter for forberedelser til ankesaken.

- Partene er ikke blitt enige om saksomkostninger. Begge mener de skal tilkjennes dette, og har bedt lagmannsretten ta stilling til spørsmålet. Riise synes hele rettstvisten var bortkastet tid, og at den aldri burde eksistert, skriver Elden.

Det er ikke kjent når lagmannsretten treffer endelig beslutning i striden om saksomkostningene.