Klima- og miljøminister Espen Barth Eide slår fast at målet Solberg-regjeringen allerede har meldt inn til FN, om 50 til 55 prosent kutt fra 1990-nivå, ligger fast fremover:

– Vi leser vedtaket som en ny sjanse for land til å melde inn mål som er forenlige med Parisavtalen og 1.5-gradersmålet. Der er Norge allerede der vi skal være, sier Eide til Klassekampen.

I Hurdalsplattformen skriver Ap og Sp at de skal kutte 55 prosent av norske utslipp innen 2030, sammenlignet med 1990-nivå. Kuttene skal tas «i hele økonomien», på tvers av alle sektorer i Norge. Det er dette målet Eide nå sier han ikke melder inn til FN neste år. Han forklarer at Norge har funnet en felles enighet om klimamål sammen med de andre nordiske landene.

Eide understreker at det er etterspørselssiden som må endre seg.

– Jeg har ingen tro på aktiv stenging av verken produksjon eller leting som klimatiltak. Det mener jeg helt alvorlig at markedet tar seg av, sier Eide.

I tillegg tror han at vedtaket i Glasgow om å fase ned kull på kort og mellomlang sikt vil føre til større etterspørsel etter norsk gass.

– Så håper vi at den gassen etter hvert kan bli til hydrogen. Men i en god stund framover vil gass være en del av løsningen, som et bedre alternativ til kull, sier Eide.

(©NTB)