OSLO TINGRETT (Nettavisen): Ekspolitimann Eirik Jensen er i Oslo tingrett funnet skyldig i både grov korrupsjon og medvirkning til hasjimport.

Han dømmes til 21 års fengsel.

Jensen har hele tiden nektet for å ha gjort noe som helst straffbart.

Retten finner dermed den tidligere høyt betrodde politimannen skyldig etter de to mest alvorlige punktene i tiltalen, medvirkning til innførsel av 13,9 tonn hasj og for å ha mottatt en utilbørlig fordel i anledning av sin stilling, og dømmes for korrupsjon.

Retten fester dermed ikke lit til Jensens forklaringer. Dommen er enstemmig.

Cappelen dømmes til 15 års fengsel. Dette er tre år under påstand fra aktor, statsadvokat Lars Erik Alfheim, som ville ha 18 års fengsel for hasjsmugleren.

Både Jensen og Cappelen har formelt tatt betenkningstid på om de anker saken, men det ligger i kortene at det blir nye runder i Borgarting lagmannsrett.

– Eirik Jensen trodde nesten ikke sine egne ører. Han står 100 prosent for sin forklaring, og vil ikke endre en tøddel, sier forsvarer John Christian Elden.

– Han var ikke fornøyd med dommen og håpet på et annet resultat. Vi tapte dette slaget, men vi håper vi skal vinne krigen, sier Eirik Jensens forsvarer, John Christian Elden til et samlet pressekorps.

- Etter min mening er ikke bevisene gode nok. Her ser vi at retten har lagt sammen en del bevis og satt noen av ballene sammen og kommet til en konklusjon. Vi er ikke enig i den konklusjonen.

Jensen: - Forberedt på fengsel

Da det ble klart at Jensen fikk 21 års fengsel var det flere av hans støttespillere som gråt på tilhørerbenken. En av dem klarte ikke å bli sittende og tok på seg solbriller og stormet ut.

- Jeg har tenkt tanken, på at det kan bli fengsel, men det er ikke noe jeg fokuserer på. Når dommen kommer må jeg bare ta det der og da, sa Jensen i et stort intervju med Nettavisen forrige uke.

I dag snakket også Elsen litt om at Jensen hadde forberedt seg på at det kunne bli en dom på 21 års fengsel.

- Han har vært forberedt på alle mulige utfall. Han vet jo at Spesialenheten har lagt ned påstand om 21 års fengsel. Da er det også innenfor noe av det han risikerer, selv om han er helt klar på at han er helt uskyldig, sier Elden til Nettavsien.

- Vi har gått gjennom de mulighetene som har vært til stede her. Han har også hatt støtte spillere med seg i denne tiden, og hatt støttespillere med seg i dag, også av medisinsk art, som skal bistå ham videre, slik at han kommer over denne dagen i dag.

Inndragning: 825.000.000 kroner

Cappelenn dømmes også til inndragning av vanvittige 825 millioner kroner.

- Jeg er ikke fornøyd med dommen, sier Cappelen i en kort kommentar til Nettavisen.

- Selv om dommen på 15 år er tre år under påstanden på 18 års fengsel, mener vi den er for streng. Vi må vurdere anke over straffeutmålingen, sier Cappelens forsvarer Benedict de Vibe til Nettavisen.

- Cappelen er fornøyd med å bli trodd i retten. Det er ikke snakk om å applaudere dommen av Eirik Jensen og at han får 21 år, men historien han har servert fra dag én, har vært så konsistente at han er blitt trodd.

Om det på forhånd var avtalt at Cappelen skulle få strafferabatt har vært et hett tema. Under rettssaken omtalte Nettavisen at det har vært hemmelige møter hos Riksadvokaten, den høyeste påtaleenheten i Norge, hvor strafferabatt for Cappelen ble diskutert.

- Ingen avtale om strafferabatt

Men de Vibe nekter for at det foreligger en slik avtale.

- Nei, det er ingen avtale om strafferabatt. Men det burde kanskje vært det, slik det ser ut når dommen foreligger.

Retter mener at ekspolitimannen Jensen kjente til at Cappelen drev med import av hasj i stor stil.

– Retten mener det er hevet over enhver tvil at Jensen var godt kjent med Cappelens virksomhet, sa tingrettsdommer Kim Heger.

Jensen har hele tiden sittet helt rolig i retten, uanfektet, uansett hva dommerne har lest opp fra dommen.

Cappelen på sin side har virket nervøs og sitter periodevis tilbakelent i stolen og fremoverlent med den venstre albuen på pulten og høyre hånd inntil haken. Han har også sittet med hendene foldet sammen i korte perioder.

STORT INTERVJU MED JENSEN OG SAMBOEREN.

- Bemerkelsesverdig

I sin opplesning av den 105 sider lange dommen i Oslo tingrett mandag la Heger vekt på at bevisførselen har vist at Cappelen var et kjent navn hos både politiet og tollvesenet. Mange visste at bærumsmannen drev stort innen særlig hasj.

Jensen har imidlertid hele tiden hevdet at dette var ukjent for ham.

– Dersom Jensens forklaring skal legges til grunn, kan retten ikke finne noen annen forklaring enn at Jensen var bemerkelsesverdig utenfor det som var hans arbeidsområde, sa Heger med sin tørre dommerrøst.

Eirik Jensens forklaring var uten troverdighet og fullstendig oppkonstruert.

Cappelen mener Jensen har fått til sammen 8,5 millioner kroner, men Spesialenheten har ikke kunnet bevise at hele dette beløpet stemmer. De tok derfor i utgangspunkt i korrupsjon på 2,1 millioner kroner som de mener å kunne bevise.

Retten: Cappelens håndverkere

Badet til en verdi på 292.250 kroner er medregnet i denne tiltalesummen på 2,1 millioner kroner.

Jensen eide sammen med sin tidligere samboer en gård på Østlandet. Den ble pusset opp og de bygget blant annet et nytt bad som Spesialenheten har fått anslått til 292.250 kroner av en takstmann, ifølge tiltalen.

Håndverkerne som bygget det nye badet var anbefalt av Cappelen. Spesialenheten mener at det er Cappelen som har betalt for oppussingen. Det er også dette han har forklart. En av håndverkerne, en rørlegger, var en del av Cappelens hasjnettverk.

På grunn av store psykiske problemer har han sluttet å snakke noe som helst etter at han ble pågrepet i desember 2013.

Retten finner det bevist at Jensen tok imot et større kontantbeløp fra Cappelen, samt en luksusklokke og oppussing av badet sitt. Til gjengjeld holdt han Cappelen løpende oppdatert slik at hasjsmuglingen kunne fortsette, mener retten.

Jensen-forklaring ikke logisk

Tekstmeldingene mellom de to handlet åpenbart om innførsel av hasj, mener Oslo tingrett.

Ekspolitimannen har selv forklart SMS-meldingene som «blomsterspråk» i reell kontakt med en kilde. Meldinger som «sol» eller «stille» skulle vise informanten Cappelen at det var trygt å nærme seg Jensen.

Retten fester ingen lit til forklaringen.

– Det er enkle koder som handler om når lasten er ventet. Beroligende meldinger om at alt er stille og solskinn handler om at han ikke er i politiets søkelys, leste tingrettsdommeren

Dommeren mener Jensens forklaring verken var rimelig eller logisk. Det vises også til at Jensen utvekslet tekstmeldinger med flere andre kilder, og at han ikke benyttet såkalt blomsterspråk i kontakt med noen av dem.

SMS-bevis

Retten bemerket et Cappelen hadde handlet forsettlig og at det er bevist utover enhver rimelig tvil at Cappelen er skyldig.

Dommeren gikk gjennom beslag av narkotika, hvor de kom inn på kodespråk i SMS-er og mailer, som har vært et sentralt bevis for Spesialenheten, sammen med Cappelens forklaring.

BAKGRUNN: Her er videoen og bevisene som kan felle Eirik Jensen

Under rettssaken la Spesialenheten ned påstand om 21 års fengsel for Jensen og 18 års fengsel for Cappelen. Hasjsmugleren Cappelen har hele tiden erkjent straffskyld, mens Jensen har nektet for å ha gjort noe straffbart.

Omfattende bevis

Men retten mener Jensen har trådt inn i sirkelen for straffbar medvirkning. Manglende inngripen har medført at Cappelen kunne fortsette sin straffbare virksomhet, går det fram av dommen.

– En politimann har plikt til å arrestere en storimportør av hasj. Det gjelder også selv om vedkommende er politiinformant, slo Heger fast.

Under rettssaken ble det lagt frem betydelige beviser som Spesialenheten mener er dekkende for at Jensen har hatt et usunt forhold og ulovlig samarbeid med Cappelen.

Noen av bevisene var:

  • Spaningsvideo.
  • Kontantinnskudd.
  • Oppussing av et bad i EIrik Jensens bolig i 2005.
  • Kodede SMS-er.

VIDEO: Her blir Eirik Jensen fersket av spanerne.

Den tidligere polititoppen og -stjernen ble pågrepet 24. februar 2014. I all hemmelighet ble han fraktet til politistasjonen i Sandvika, hvor han ble registrert som «NN».

Senere ble han flyttet. I like over fire måneder satt han isolert i Kongsvinger fengsel.

8. februar 2016 ble han formelt tiltalt for grov korrupsjon og grov narkotikakriminalitet sammen med politiinformanten og storkriminelle Gjermund Cappelen.

Jensen måtte også møte i retten for å svare for flere brudd på våpenloven.

- Fornøyd med dommen

Spesialenheten for politisaker er fornøyd med dommen fra Oslo tingrett.

- Vi er tilfreds med at det ble en domfellelse i tråd med vår påstand og i tråd med tiltalen, sier aktor og nestleder i Spesialenheten Guro Glærum Kleppe til Nettavisen.

Elden er uenig med retten i at Spesialenheten hadde gode beviser i saken. Han pekte blant annet på at det ikke var noen klare fellende bevis.

- Vi redegjorde for vårt syn i den avsluttende prosedyren og mente at det var nok fellende bevis. I dag har domstolen begrunnet hvordan de har vurdert det.

Spesialenheten: - SMS avgjørende bevis

- Hva mener du var tilstrekkelig i bevisene?

- Det er ikke enkelt å oppsummere i én setning. Vi hadde bevisførsel i mange måneder, med en bred og grundig bevisførsel. Det som har vært viktig for oss har vært å legge frem et bredt bevisbilde utover forklaringene til de to tiltalte.

- Det har vært særlig tekstmeldinger og analyse av disse som har vært ett av hovedbevisene.

Spesialenheten har fått tilført betydelige ressurser, flere titalls millioner kroner, til etterforskning av Jensen-saken. Men Kleppe avviser at det har gått noen prestisje i å vinne frem med saken.

- For meg er det helt feil å snakke om i det hele tatt. Spesialenheten har et mandat, gitt av politikerne, til å etterforske saker som dette.

– Utenkelig

Jensen har også uttalt at han ikke kjente til Cappelens hasjvirksomhet fordi Asker og Bærum politikammer ikke informerte Oslo-politiet om mistankene mot Cappelen.

Dette er blitt bestridt i retten, framholdt Heger.

– Vitnene holder det for utenkelig at SO (Spesielle Operasjoner) ikke har visst om mistankene mot Cappelen, sa han.

Oslo tingrett finner det også bevist utover enhver rimelig tvil at Gjermund Cappelen er skyldig i innførsel av 16,8 tonn hasj til Norge mellom 1993 og 2013.

Samtidig uttrykker dommerne skepsis til den såkalte hasjbaronens forklaringer.

– Cappelen har vist evne og vilje til å forklare seg feilaktig hvis det gagner ham, leste dommer Sven Olav Solberg fra dommen.

– Retten har vært tilbakeholden med å legge forklaringen til grunn når den er eneste bevis, sa han.