OSLO (Nettavisen): Jens Brun-Pedersen reiser igjen debatten om kirken er et naturlig samlingssted ved nasjonale minnemarkeringer. Han fikk mye motbør da han reiste den samme debatten i 2011, da det offisielle Norge søndagen etter 22. juli-angrepene var samlet til en sorgtynget minnemarkering i Oslo domkirke.

Kritiserer valget

I et innlegg postet på sin private Facebook-side onsdag, skriver Brun-Pedersen dette:

«Fredag 22. juli samles det offisielle Norge igjen for å minnes ofrene etter angrepet på mangfoldet i Norge. I en kirke. Valget kunne så gjerne ha vært en felles minnemarkering i Universitetets aula, i Oslo rådhus eller i Oslo Spektrum der vi alle kunne vært samlet på tvers av livssyn - på like vilkår».

Statsminister og kronprinspar

Det er den varslede gudstjenesten i Oslo domkirke fredag Brun-Pedersen sikter til. Her har statsminister Erna Solberg og kronprinsparet meldt sin ankomst. Finansminister Siv Jensen, kommunalminister Jan Tore Sanner, justisminister Anders Anundsen og EU- og EØS-minister Elisabeth Aspaker deltar også, opplyser Statsministerens kontor, som ikke vil kommentere Brun-Pedersens utspill. Det er domkirkens stab i samråd med AUF og Nasjonal støttegruppe etter 22. juli-hendelsene som står for planeggingen av minnegudsdtjenesten.

Jens Brun-Pedersen er til daglig pressesjef i Human-Etisk Forbund, men sier dette er en privat ytring. Han er for tiden på ferie og ønsker ikke å kommentere saken ytterligere. Han sier imidlertid at han håper tiden nå er mer moden for å diskutere dette enn den var da han første gang brakte dette på banen i kjølvannet av 22. juli-terroren.

- Jeg håper det er rom for å ta denne debatten, og jeg registrerer at det også kommer «likes» fra folk i Den norske kirke, sier Brun-Pedersen til Nettavisen.

I sitt Facebook-innlegg skriver Brun-Pedersen at han synes det er naturlig og i orden at Den norske kirke ønsker en markering på årsdagen for tragedien, men han minner om at det offisielle Norge skal representere mer enn de som sogner til kirken.

«At representanter for fellesskapet nok en gang samles i dette trossamfunnets arrangement, kan virke ekskluderende for mange», skriver han.

Foreslår andre arenaer

Brun-Pedersen skriver at en minnemarkering med fordel kunne vært lagt til andre arenaer.

«Kristne, muslimer, sikher, (tror også hinduer) humanister og ikke-tilhørende i noe livssynssamfunn, ble drept av den feige massemorderen for fem år siden. Men Norge mener igjen en kirke er det naturlige stedet for å markere tragedien», skriver han.

Utvalg ba om livsynssåpne seremonirom

Han peker på at det utvalg ledet av presten Sturla Stålsett i 2013 anbefalte Norge å tenke i andre baner for framtidas nasjonale markeringer.

Utvalget sa i sin utredning at de ser behov for å etablere livssynsåpne seremonirom der alle grupper i samfunnet kan samles ved felles minnemarkeringer, for eksempel ved ulykker eller katastrofer.

«Heller ikke i år er rådet tatt til følge. Om regjeringer er initiert eller dominert av Høyre eller Arbeiderpartiet, gjør ingen forskjell», skriver Brun-Pedersen.

- Naturlig samlingspunkt

AUF-leder Mani Hussaini svarer dette på Nettavisens spørsmål om en minnegudstjeneste som den i Oslo domkirke fredag kan virke ekskluderende:

- I tiden etter 22. juli var forsamlingssteder som domkirken veldig viktig for mange menneseker, uavhengig av livssyn. Det var steder der vi kunne møtes, hvor det var en sterk fellesskapsfølelse og omsorg, og vi kunne trøste hverandre. Domkirken fungerte som et naturlig samlingspunkt for befolkningen i Oslo, som et sted der de kunne minnes, legge ned blomster og reflektere.

- AUF, Nasjonal støttegruppe og domkirkens stab står for planlegging og gjennomføring av gudstjenesten. Vurderte dere å bruke en livssynsnøytral arena denne gangen?

- Da vi ble spurt av Oslo domkirke om vi ønsket å møtes der igjen i forbindelse med femårsmarkeringen, takket vi ja til det. Domkirken representerer samhold og mangfold, og under årets markering kommer det til å være mennesker der fra mange ulike trossamfunn, men også agnostikere og humanetikere, sier Hussaini i et epostsvar til Nettavisen.

Verken Oslo biskop eller domprost ønsker å kommentere utspillet på Brun-Pedersens private Facebook-side.