Onsdag ble det offentliggjort at Oslo tingrett har besluttet at vilkårene for å utlevere Najumuddin Faraj Ahmad, eller Krekar som han er mest kjent som, er oppfylt.

Krekar er siktet for terrorvirksomhet av italiensk politi, og er begjært utlevert til Italia. Krekars advokat Brynjar Meling varslet straks at de kom til å anke. Da nyheten om Krekar sprakk var det mange som jublet.

Her kan du tipse Nettavisens journalist på mail, eller ring 02060. Vi kan legge til rette for kryptert kommunikasjon dersom ønskelig.

Sandberg: - «Farsen» fortsetter

Ved forrige stortingsvalg gikk Fremskrittspartiet (Frp) til valg på at de skulle få ut Krekar. Og Frps justispolitiske talsmann Ulf Leirstein uttalte til Nettavisen at det var en gledelig kjennelse og at han ønsket kurderen god tur til Italia.

Les også: Folkets brev til Anundsen: - Får du Krekar ut blir det flaggdag

Frps nestleder Per Sandberg var mer skeptisk og uttalte følgende:

- «Farsen» vil fortsette, registrerer jeg. At Meling signaliserer anke, er ikke overraskende.

At behandlingen av utleveringssaken fortsetter har han helt rett i. Og den kan komme til å fortsette i mange år skal vi tro advokat Arild Humlen, som siden 80-tallet har jobbet med internasjonal rett og utleveringssaker. Han er en av Norges fremste eksperter på fagområdet.

Les også: Krekar i retten: - Utsatt for politisk spill

(artikkelen fortsetter under)

- Kan bli værende til 2022

- Dersom han velger å gå hele veien, gjennom det norske rettssystemet, til endelig behandling i Justisdepartementet og behandling i Kongen i statsråd snakker vi fort at vi er i april eller mai 2018, sier Humlen til Nettavisen.

- Går han hele veien med saken gjennom internasjonal rett er vi fort oppe i mai 2021 eller 2020 før saken endelig er avgjort.

Les også: - Skal ha planlagt angrep mot norske politikere

Det er ikke de norske domstolene som til syvende og sist avgjør om Krekar skal sendes til Italia.

- Folk må huske på at retten i Norge ikke skal ta stilling til om Krekar skal utleveres, men bare om vilkåret for utlevering er oppfylt. De skal se på jusen. Det er Justisdepartementet som tar den endelige beslutningen.


Lang saksbehandlingstid

Om departementet til slutt velger å beslutte om Krekar skal sendes ut er heller ikke sikkert. Departementet må vurdere ulike hensyn som familiesituasjon, om personen det gjelder har utført straffbare handlinger i Norge som best straffeforfølges her.

Les også: IS-forfatter truer Krekar på livet

(artikkelen fortsetter under videoen)

HTML EMBED
embedNAvideo("m50OIQ58x5pqItvK0ig4Rg", false)

De må også ta stilling til den politiske situasjonen i landet vedkommende begjæres utlevert til, i tillegg blir det foretatt rent politiske vurderinger. Men etter at norske myndigheter har fattet en endelig beslutning om utlevering er det flere ankemuligheter.

- Saken kan enten tas til Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD), hvor saksbehandlingstiden ligger på 18-24 måneder. I tillegg kan en avgjørelse ankes og da snakker vi om saksbehandlingstid på alt fra ni måneder til to år.

- Det kan fort være at endelig avgjørelse i Krekar-saken, dersom alle ankemuligheter benyttes og saken går hele veien, ikke kommer før rundt mai 2018, avslutter Humlen.

Les også: Carl I. Hagen: – Krekar skylder Frp 200.000 kroner

- Bruker alle ankemuligheter

I sin tidsberegning har eksperten på utleveringssaker tatt høyde for normale saksbehandlingstider.

Det er likevel åpninger for at enkeltsaker blir prioritert og dermed får raskere behandlingstid.

- Selv om Krekar han ankerett er det ikke automatikk i at de blir tatt til følge og realitetsbehandlet. Men generelt er dette prosesser som tar lang tid i norske domstoler, sier Anett Betrix Osnes Fause, førsteamanuensis i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø, til Nettavisen.

- Jeg har ingen tro på at han er ute før sommeren for å si det sånn. Det ligger vel i kortene at han kommer til å bruke de ankemulighetene han har.