Gå til sidens hovedinnhold

Ekspert om Spetalens sammenligning: - Tullete. Det gir ikke mye mening

Øystein Stray Spetalen mener ytringsfriheten er under press og sammenligner dagens Norge med okkuperte Norge. Ekspertene er kritiske.

Ytringsfrihetsekspert Anine Kierulf er enig i at ytringsfriheten er under press, men ikke av de årsakene Spetalen skisserer i sin tale. og historieforsker Harald Espeli mener Spetalens sammenligning med Andre verdenskrig blir tullete og meningsløs.

Gir «Fordelsfolka» skylden

- Det som er det store problemet i samfunnet i dag er at veldig mange er feige og tør ikke stå for det de innerst inne mener, men går med mainstream. Det betyr én ting: At den ytringsfriheten vi tror vi har, den forsvinner gradvis, sa investor Øystein Stray Spetalen under bursdagsfesten til Frp-politiker Himanshu Gulati.

Spetalen legger mye av skylda på de såkalte «Fordelsfolka» som snur kappen etter vinden og holder med de sterkeste.

Du kan lese egen artikkel og se talen her:

Les også

Investor Øystein Stray Spetalen: - Veldig mange er feige

- Ytringsfriheten er under press

Fagdirektør Anine Kierulf ved Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter, er ekspert på ytringsfrihet. Hun sier at ytringsfriheten i Norge er under press slik Spetalen sier, men er uenig i at årsaken som investoren skisserer.

- Ytringsfriheten er under press på flere måter. Samfunnssamtalen polariseres, redigerte medier må vike for deloffentligheter og vi får mindre reell meningsbrytning. Penge- og formuleringsressurser er ulikt fordelt, og offentlig ansatte fagfolk bidrar i liten grad med kunnskapen som de forvalter på våre vegne i samfunnssamtalen, sier hun.

Ikke en ny trend i tiden

Hun sier at det alltid har vært krevende og ubehagelig for de med andre meninger enn den rådende samfunnsoppfatningen å si sin mening offentlig.

-Det er imidlertid ikke særegent for Norge eller for vår tid. Det Spetalen påpeker, er velkjente sosiale mekanismer beskrevet for eksempel i Ibsens «En folkefiende» og Bjørneboes «Ti bud til en ung mann»: Det lønner seg iblant å holde med dem som er flest og mektigst, være feig, la seg underlegge flertallstyranniet og smiske og snike seg frem her i verden. Det koster litt å ha integritet og å være en skikkelig borger istedenfor, sier hun.

- Tullete

Historieforsker Harald Espeli ved Institutt for rettsvitenskap og styring ved Bedriftsøkonomisk institutt (BI) har lite til overs for Spetalens sammenligning mellom dagens Norge og det okkuperte Norge.

- Det har jeg ikke noe sans for. Å sammenligne Norge i dag med Norge som et okkupert land 1940 til 1945 er tullete. Det gir ikke mye mening, sier han. Aviser og radio var under krigen underlagt tysk sensur. De som produserte og distribuerte illegale aviser påtok seg stor risiko for langvarig fengsling, konsentrasjonsleir og i verste fall dødsstraff.

Espeli poengterer at det var 300.000 tyskere i Norge under Andre verdenskrig. Den gang hadde Norge 3 millioner innbyggere - altså én væpnet tysker på hver tiende nordmann. Det fantes ikke frie medier, og det var forbundet med stor fare å sette seg imot makten.

Nasjonal Samling, som hadde svært få medlemmer før krigen, hadde til sammen 55.000 medlemmer i løpet av krigsårene.

- Mange vendte kappen etter vinden og meldte seg inn i et parti som knapt noen støttet før krigen, sier han. Mot slutten av okkupasjonen falt medlemsmassen en del, sier han og støtter sånn sett Spetalens beskrivelse.

Ikke feighet

Men Espeli sier at mangel på væpnet motstand under krigen ikke var et tegn på feighet slik Spetalen hevder, men et resultat av tyskernes relativt skånsomme håndtering av nordmenn, og eksilregjeringen i Londons ønske.

- Det er riktig at den væpnede motstanden (med blant andre Gutta på skauen) var svært liten før fra 1944. Det hadde blant annet sammenheng med at eksilregjeringen i London lenge ikke ønsket større væpnet motstand og at den tyske okkupasjonen av Norge var mild sammenlignet med mange europeiske land. Der okkupasjonen var virkelig brutal og hensynsløs, som i Hellas, Jugoslavia og Polen var den væpnede motstand omfattende og mange ble drept, sier Espeli.

Kommentarer til denne saken