Komikerne Sigrid Bonde Tusvik og Lisa Tønne står bak en av Norges mest populære podcaster, «Tusvik & Tønne», som ifølge Aftenposten hadde 80.000 ukentlige brukere på iTunes i fjor.

Mandag la de ut en ny episode hvor Tusvik og Tønne kommer med det eksperter mener er ærekrenkende påstander om privatlivet til Tønnes ektemann.

I podcasten gjør Tønne og Tusvik et poeng av at ektemannen ikke kom for å hente Tønne på sykehus etter at hun nylig fikk et illebefinnende under et TV-opptak på Hamar.

BAKGRUNN: Gunnar Stavrum: - Ett sted må de få tømme seg

Ekspert: - I prinsippet straffbart

Ekspert på ytringsfrihet og personvern, advokat Jon Wessel-Aas, mener innholdet Tusvik og Tønne er straffbare. I podcasten navngir de også ektemannen.

- Det å offentliggjøre private opplysninger om andre identifiserbare mennesker, hvor det ikke er en kontekst hvor ytringsfriheten kan forsvare det, er i prinsippet straffbart, sier Wessel-Aas til Nettavisen.

- Normalt er folk henvist til å forfølge krenkelser av privatlivet gjennom sivile søksmål. Det er i de mer alvorlige tilfellene at politi og påtalemyndighet engasjerer seg.

- Er innholdet i podcasten innenfor ytringsfrihetens rammer?

- I utgangspunktet høres ikke dette greit ut, men det forutsetter at ingen av de involverte som blir omtalt har samtykket.

- Det er ikke mulig å konkludere bare ut i fra det som sies der og da i podcasten. Det kan være en kontekst som må trekkes inn og som jeg ikke er kjent med. Det kan for eksempel være at ting delvis har vært ute før i en eller annen sammenheng.

Tønnes ektemann har ikke besvart Nettavisens henvendelser i denne saken, vi kjenner derfor ikke til hvorvidt han er kjent med eller har gitt samtykke til temaet vi omtaler fra podcasten.

- Dilemma i journalistikk og litteratur

- Hvor langt strekker ytringsfriheten seg?

- Alle har en ytringsfrihet, med en rett til å fortelle om livet vårt, som hendelser som har påvirket eller preget oss. Dette har vært et dilemma både i journalistikk og i litteratur.

- Når folk skal fortelle om sitt liv vil man enten direkte eller indirekte trekke inn andre menneskers privatliv. Vi har rettsavgjørelser som viser at man i fortellinger om sitt eget liv må akseptere at deler av privatlivet til tredjepersoner trekkes inn.

Vanlige redaksjoner er underlagt Redaktørplakaten og Vær Varsom-plakaten (VVP), som er pressens etiske normer. Podcasten til Tusvik og Tønne ligger fritt og uavhengig på iTunes.

- Denne podcasten er ikke underlagt pressens etiske regler, men underlagt norsk lov. Selv om beskyldninger som fremmes skulle vise seg å være sanne, kan det være i strid med straffelovens paragraf 267 om krenkelse av privatlivets fred, sier assisterende generalsekretær i Norsk Redaktørforening Reidun Kjelling Nybø til Nettavisen.

- Presseetikken og Redaktørplakaten er jo de viktigste forskjellene på redaktørstyrte medier og andre.

- Vis respekt for mennesker

- Kunne dette skjedd i et redigert medium?

- Det finnes eksempler på at redaktørstyrte medier har kommet med eller gjengitt personlige og private opplysninger, men disse mediene er underlagt Vær Varsom-plakaten. Dermed risikerer de å bli felt av Pressens Faglige Utvalg.

- I VVP har vi regler som oppfordrer mediene til å være varsomme i tilfeller hvor ærekrenkende påstander gjengis, sier Kjelling Nybø og viser til punkt 4.3 i VVP:

«Vis respekt for menneskers egenart og identitet, privatliv, etnisitet, nasjonalitet og livssyn. Vær varsom ved bruk av begreper som kan virke stigmatiserende. Fremhev ikke personlige og private forhold når dette er saken uvedkommende.»

- Det er umulig for meg å si hvor grensene for æreskrenkelser går.

Ifølge Wessel-Aas kan en ytring regnes som offentlig når den kan nå mer enn 20-30 personer.

- Podcast er et massemedium

- Hvordan skiller det seg å fortelle noe i en podcast med 80.000 lyttere, og å fortelle om private forhold til tre-fire venner?

- Når det gjelder offentliggjøring av private opplysninger kan det være helt avgjørende. Å fortelle om private forhold til et fåtall nære venner er ikke definert som det offentlige rom. En podcast er et massemedium. Kravet om beskyttelse mot offentliggjøring går langt, sier Wessel-Aas.

Både eksperten på ytringsfrihet og den assisterende generalsekretæren er enige i at det nærmest er umulig å si hvor langt grensene går for hvor langt ytringsfriheten strekker seg. Men Wessel-Aas gir følgende eksempler gjengivelse av innhold som kan være brudd på ytringsfriheten.

- Det kan for eksempel være å fortelle om intime detaljer om andre menneskers liv, om kjærlighetsforhold og om helseopplysninger.

Verken Bonde Tusvik, Tønne eller humordronning og manager Elina Krantz har besvart Nettavisens henvendelser. Det har heller ikke lykkes å få en kommentar fra Tønnes ektemann.

Daglig leder i BådeOg, selskapet som produserer podcasten «Tusvik & Tønne», har ikke ønsket å kommentere saken og begrunner dette med at han ikke har fått tak i Tusvik eller Tønne.

Har du sett denne populære vidoen?