Eksport av fisk, mineraloljeprodukter, samt vitenskapelige og tekniske instrumenter bidro sterkt til økningen, ifølge ferske tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Eksportverdien av fisk utgjorde hele 7,6 milliarder kroner i juli – en økning på 11,3 prosent fra juli i fjor. Varegruppen vitenskapelige og tekniske instrumenter gikk opp solide 81,5 prosent til én milliard kroner.

Norge hadde en samlet eksportverdi på 66,1 milliarder kroner i juli – et fall på hele 19,1 prosent fra samme måned i fjor. Lave eksportverdier for råolje og naturgass er hovedforklaringen på nedgangen.

Importverdien i juli steg med 8,7 prosent til 59,6 milliarder kroner.

Eksportverdien av råolje endte på 18 milliarder kroner. Det er 5 milliarder kroner mindre enn juli i fjor. Gjennomsnittsprisen på råolje var på 517 kroner per fat – 74 kroner mindre enn samme periode i fjor. Antallet eksporterte fat var 34,8 millioner, som er en nedgang på 10,7 prosent fra fjoråret.

Naturgasseksporten falt hele 54,2 prosent fra juli i fjor – til 10,7 milliarder kroner. Årsaken til den kraftige nedgangen er i hovedsak prisfall med en betydelig prisnedgang som har vedvart fra starten av 2019.

(©NTB)